Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63157
Title: Діяльність системи іномовлення України в реаліях сьогодення
Other Titles: Activities of the international broadcaster of Ukraine in today's realities
Authors: Васьківська, Олена Євгеніївна
Vaskivska, Olena
Keywords: інформаційна політика
іномовні телевізійні канали
іномовлення України
гібридна війна
FreeДом
поширення інформації
information policy
foreign language television channels
international broadcaster
hybrid warfare
Freedom
distribution of information
Issue Date: Mar-2024
Publisher: Київський міжнародний університет
Citation: Васьківська О.Є. Діяльність системи іномовлення України в реаліях сьогодення // збірник матеріалів ХХІХ Міжнародної науковопрактичної конференції «Сучасні проблеми формування демократичних цінностей у світовому просторі», 21 – 22 березня 2024 року / Київський міжнародний університет. К.: КиМУ, 2024. Т.1. С. 58-62
Abstract: В умовах гібридної війни, а згодом і повномасштабного вторгнення, Україна має чітко вибудовувати свою інформаційну політику, боротися з дезінформацією та поширювати свою позицію як у межах країни, так і на міжнародній арені. Головним механізмом зовнішньої інформаційної політики України в умовах воєнного стану має бути система іномовлення, метою якої є поширення інформації про ситуацію в країну та консолідація світової спільноти у боротьбі проти російського агресора.
In the conditions of a hybrid war, and later a full-scale invasion, Ukraine must clearly build its own information policy, fight disinformation and spread their position both within the country and in the international arena. The main mechanism of the foreign information policy of Ukraine in the conditions of martial law should be the international broadcaster, the purpose of which is to spread information about the situation in the country and consolidate the world community in the fight against the Russian aggressor.
Description: Список використаних джерел 1. Від УТР до «FreeДому» та «Дому». Історія українського іномовлення. URL: https://rpr.org.ua/news/vid-utr-do-freedomuta-domu-istoriia-ukrainskoho-inomovlennia/ 2. Гресько О. В. Мовне питання в системі іномовлення України і ЄС. Стиль і текст. 2015. № 16. С. 59-67 3. Двуреченська О. С. Іномовні телевізійні канали як складова зовнішньої інформаційної політики України. Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах. Матеріали всеукраїнської наукової конференції. Частина ІІ. Дніпропетровськ: Роял Принт, 2016. С. 6-8. 4. Джолос О.В. Розвиток та трансформація функцій іномовлення в сучасних умовах. Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. 2019. №2 (38). С. 27-33 5. Конах В. К. Еволюція іномовлення в іноземних державах: досвід для України. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2014. Вип. 118(1). С. 12-24 6. Рубан О. Внутрішнє іномовлення України. На кого мовлять державні телеканали «ДІМ» і «FREEДОМ». URL: https://imi.org.ua/monitorings/vnutrishnye-inomovlennyaukrayiny-na-kogo-movlyat-derzhavni-telekanaly-dim-i-freedomi57418
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63157
Appears in Collections:Матеріали конференціЇ (тези доповідей) кафедри журналістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Васьківська Іномовлення.pdfarticle358.04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.