Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63280
Title: Важливість застосування регресійного аналізу в економіці
Authors: Макарчук, О.
Свенціцька, Т.
Keywords: регресійний аналіз
залежна змінна
модель
прогнозування
Issue Date: Mar-2024
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Макарчук О., Свенціцька Т. Важливість застосування регресійного аналізу в економіці // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Бізнес-аналітика: моделі, інструменти та технології». 5-6 бер. 2024. К.: НАУ, 2024. с.62-64
Abstract: У роботі досліджено сутність регресійного аналізу та обґрунтовано його практичне застосування в економіці. Регресійний аналіз - це набір статистичних методів, що використовуються для оцінки зв'язків між залежною змінною та однією або кількома незалежними змінними. Він дозволяє оцінити силу цих зв'язків і побудувати моделі, які можуть прогнозувати майбутні зв'язки між ними.
Description: Список використаних джерел 1. Галаєва Л.В., Коваль Т.В., Шульга Н.Г. Економіко-математичний словник, 2-е видання. К.: ЦП «Компринт», 2018. 396 с. 2. Regressions: Why Are Economists Obessessed with Them?. URL: https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2006/03/basics.htm#author 3. Застосування багатофакторного регресійного аналізу у моделюванні економічних процесів. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/7380/1/ЗАСТОСУВАННЯ%20БАГА ТОФАКТОРНОГО%20РЕГРЕСІЙНОГО%20АНАЛІЗУ.pdf 4. Особливості застосування кореляційно-регресійного аналізу в сучасних економічних дослідженнях. URL: http://ir.polissiauniver.edu.ua/bitstream/123456789/4886/1/FSRRAPK_2010_200- 202.pdf
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63280
Appears in Collections:V Міжнародна науково-практична конференція «Бізнес-аналітика: моделі, інструменти та технології» 2024

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
62-64.pdfТези408.29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.