Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63281
Title: Застосування методу головних компонент у стратегічному управлінні інноваціями в сфері малого бізнесу
Authors: Михальчишина, Л.
Волонтир, Л.
Keywords: метод головних компонент
інновації
малий бізнес
стратегія
Issue Date: Mar-2024
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Михальчишина Л., Волонтир Л. Застосування методу головних компонент у стратегічному управлінні інноваціями в сфері малого бізнесу // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Бізнес-аналітика: моделі, інструменти та технології». 5-6 бер. 2024. К.: НАУ, 2024. с. 65-67
Abstract: В роботі здійснено обґрунтування методичного інструментарію стратегічного управління інноваціями у сфері малого бізнесу з урахуванням його особливостей. У сучасних умовах інновації виступають драйвером формування конкурентних переваг підприємств, регіонів та економіки загалом. Інновації впливають на економічне зростання та соціальний розвиток суспільства у всьому світі. У розвитку інновацій важлива роль належить суб’єктам малого підприємництва.
Description: Список використаних джерел 1. Скрипник А.В., Негрей М.В. Економетрика: навч. посібник. Київ: КОМПРИНТ, 2017. 272 с. 2. Principal Component Analysis (PCA) and Partial Least Squares (PLS) Technical Notes // STATISTICA Help. URL : http://documentation.statsoft.com. 3. Капліна А.І., Лобода О.М. Метод головних компонент для зважених даних у процедурі багатовимірного статистичного прогнозування. Ефективна економіка. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2021/93.pdf.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63281
Appears in Collections:V Міжнародна науково-практична конференція «Бізнес-аналітика: моделі, інструменти та технології» 2024

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
65-67.pdfТези450.68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.