Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63502
Title: Алгоритми обробки даних інтегрованої навігаційної системи
Authors: Рощин, Віктор Олександрович
Keywords: кваліфікаційна робота
літальні апарати
алгоритми обробки даних інтегрованої навігаційної системи
навігаційні параметри
алгоритми оптимальної фільтрації
фільтр Колмана
методи комплексної обробки даних
методи корекції похибок
Issue Date: 27-Dec-2023
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Рощин В.О. Алгоритми обробки даних інтегрованої навігаційної системи. - Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня Магістр за спеціальністю 151 Автоматика та комп'ютерно-інтегровані технології. - Національний авіаційний університет. - Київ, 2023. - 113 с.
Abstract: Інтегровані навігаційні системи (ІНС) в сучасній техніці відіграють ключову роль у визначенні просторового положення об'єктів, що рухаються, використовуючи супутникові дані. Ці навігаційні системи (ІНС) вимагають високоефективних та точних алгоритмів обробки даних для забезпечення надійного визначення місцезнаходження та орієнтації об'єкта в реальному часі. Алгоритми обробки даних в ІНС є ключовим елементом для досягнення високої точності та стабільності у визначенні положення та орієнтації. У зв'язку з використанням таких систем, виникають складні виклики, пов'язані з шумами, відхиленнями та іншими непередбачуваними факторами. Відповідне вдосконалення цих алгоритмів може призвести до значного підвищення точності та надійності роботи ІНС, що, в свою чергу, відкриває нові можливості для розвитку автономних систем у різних галузях. Актуальність дослідження: Ця тема посилюється широким застосуванням інтегрованих навігаційних систем у безпілотних транспортних засобах, авіаційних апаратах та інших автономних системах. У майбутньому його планують інтегрувати в систему зі штучним інтелектом. Таким чином управління та внесення корективів у роботу таких систем буде ефективнішим. На сучасному етапі розвитку широко використовуються інтегровані системи, які є результатом синтезу двох незалежних: інерціальної навігаційної системи (ІНС) і супутникової навігаційної системи (СНС). Цей синтез навігаційних систем, які працюють за різними принципами, спрямований на поєднання переваг кожної з них і усунення недоліків, характерних для кожної системи в окремості.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету". Керівник роботи: д.т.н., професор кафедри аерокосмічних систем управління, Сущенко Ольга Андріївна.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63502
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри аерокосмічних систем управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФАЕТ 2023 151 Рощин Віктор Олександрович.pdfкваліфікаційна робота з пояснювальною запискою1.06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.