Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63604
Title: Educational-methodical complex of discipline "Macroeconomics"
Other Titles: Навчально-методичний комплекс дисципліни «Макроекономіка»
Authors: Palyvoda, Olena
Паливода, Олена Михайлівна
Biliavskiy, Valentyn
Білявський, Валентин Миколайович
Keywords: macroeconomics
макроекономіка
gross domestic product
внутрішній валовий продукт
inflation
інфляція
unemployment
безробіття
demand
попит
offer
пропозиція
Issue Date: 2024
Publisher: National Aviation University
Abstract: This discipline is the theoretical and practical basis of the set of knowledge and skills that form the profile of a management specialist. The purpose of teaching the discipline is to form a system of knowledge about the mechanisms of functioning of the national economy on the basis of modern macroeconomic theories, concepts, models, based on world and domestic science and tested by economic practice.
Ця дисципліна є теоретичною і практичною основою комплексу знань і умінь, які формують профіль фахівця з менеджменту. Метою викладання дисципліни є формування системи знань про механізми функціонування національної економіки на основі сучасних макроекономічних теорій, концепцій, моделей, що базуються на світовій та вітчизняній науці та перевірені господарською практикою.
Description: 073 Менеджмент
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63604
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2.1.3 СТР Мacroeconomics.pdfробоча програма367.4 kBAdobe PDFView/Open
02_ Macro _SL.pdfконспект лекцій999.98 kBAdobe PDFView/Open
03_ Macro _MR_Pr.pdfпрактичні завдання311.79 kBAdobe PDFView/Open
04_ Macro _MR_SS.pdfсамостійна робота710.33 kBAdobe PDFView/Open
05_ Macro _Т.pdfтести675.58 kBAdobe PDFView/Open
06_ Macro_MCW.pdfмодульна контрольна289.98 kBAdobe PDFView/Open
07_ Macro _QGT.pdfпитання до іспиту167.31 kBAdobe PDFView/Open
10_ Macro _HW.pdfдомашня робота163.94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.