Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63719
Title: Реалізація права особи на судовий захист в умовах воєнного стану
Other Titles: Exercising the right to judicial protection under martial law
Authors: Гельвельчук, К.О.
Helvelchuk, K.O.
Keywords: судовий захист
права особи
судові інстанції
judicial defence
individual rights
judicial instances
Issue Date: 17-May-2024
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Гельвельчук К.О. Реалізація права особи на судовий захист в умовах воєнного стану // VІІ Міжнародний молодіжний науковий юридичний форум: [Матеріали форуму, м. Київ, Національний авіаційний університет, 16-17 травня 2024 р.] – с.68 - 71.
Abstract: Ще з 2014 року частина українських судів зіткнулись із значними труднощами при виконанні своїх основних обов’язків, зокрема вимушені були працювати під постійними артобстрілами, що ставило під загрозу життя персоналу та їх відвідувачів.
Since 2014, some Ukrainian courts have faced significant difficulties in carrying out their basic duties, including being forced to operate under constant shelling, which has endangered the lives of staff and visitors.
Description: 1. Конституція України у редакції станом на 9 квіт. 2024 р. Верховна Рада України. Київ: Право, 2024. 2. Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 12 трав. 2015 р. № 389. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#top (дата звернення: 09.04.2024). 3. Про внесення змін до розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо забезпечення сталого функціонування судової влади в період відсутності повноважного складу Вищої ради правосуддя: Закон України від 15.03.2022 р. № 2128-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2128-20#Text (дата звернення: 18.04.2024). 4. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов’язкової реєстрації та використання електронних кабінетів в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами» від 29.06.2023 № 3200-ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3200-20#Text. 5. Звіт за результатами моніторингу «наслідки воєнних дій в сфері захисту прав людини, доступу до судової системи та правосуддя». Українська Гельсінська спілка з прав людини. 2023. URL: https://www.helsinki.org.ua/wpcontent/uploads/2023/03/Naslidky-voiennykh-diy-u-sferi-zakhystu-prav-liudynydostupu-do-sudovoi-systemy-ta-pravosuddia-1.pdf. 6. Горбалінський В.В., Задаля Д.К. Доступ до правосуддя в умовах воєнного стану. Юридичний науковий електронний журнал. № 8/2022. С. 263- 266. URL: http://lsej.org.ua/8_2022/56.pdf. 7. Нестерчук Л.П. Організація діяльності судів в умовах воєнного стану в Україні. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2022 № 56. URL: http://www.vestnikpravo.mgu.od.ua /archive/juspradenc56/27.pdf. 8. Смокович М.І. Здійснення правосуддя в умовах воєнного стану: до питання законодавчих змін. Науковий вісник Ужгородського Національного Університету, 2022. С. 450-455.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63719
Appears in Collections:Матеріали науково-практичних конференцій кафедри теорії та історії держави і права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
форум-71-74.pdf404.21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.