Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63721
Title: Проблеми обмеження прав людини в умовах воєнного стану
Other Titles: Problems of human rights restrictions under martial law
Authors: Демчишин, Ю.В.
Demchyshyn, Y.V.
Keywords: обмеження прав
конституційні права
повноваження державних органів
restriction of rights
constitutional rights
powers of state bodies
Issue Date: 17-May-2024
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Демчишин Ю.В. Проблеми обмеження прав людини в умовах воєнного стану // VІІ Міжнародний молодіжний науковий юридичний форум: [Матеріали форуму, м. Київ, Національний авіаційний університет, 16-17 травня 2024 р.] – с.76 - 78.
Abstract: Повномасштабне вторгнення в Україну військ російської федерації та агресивні дії на окупованих територіях змушує публічні органи української влади вживати адекватних заходів для оборони держави та захисту цивільного населення, а це певною мірою пов’язано з обмеженням прав і свобод громадян.
The full-scale invasion of Ukraine by Russian troops and aggressive actions in the occupied territories forces the public authorities of Ukraine to take adequate measures to defend the state and protect the civilian population, which to some extent is associated with the restriction of citizens' rights and freedoms.
Description: 1. Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод від 02.10.2013 № 995_004. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text. 2. Конституція України: Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, с. 141. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96- %D0%B2%D1%80#Text. 3. Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 12.05.2015 № 389-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2015, № 28, С. 250. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text. 4. Проць І.М. Окремі організаційно-правові механізми обмеження основних прав і свобод людини і громадянина за законодавством України. Порівняльноаналітичне право. 2020. № 1. С. 381-384.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63721
Appears in Collections:Матеріали науково-практичних конференцій кафедри теорії та історії держави і права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
форум-76-78.pdf397.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.