Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63779
Title: Навчання диспетчерів повітряного руху на основі ШІ
Other Titles: Training air traffic controllers based on AI
Authors: Іванів, Андрій
Ivaniv, A.I.
Keywords: навчання авідиспетчерів
air traffic controller training
штучний інтелект
artificial intelligence
управління повітряним рухом
air traffic control
симуляційне моделювання
simulation modeling
Issue Date: Apr-2024
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Іванів А. Навчання диспетчерів повітряного руху на основі ШІ//Політ. Сучасні проблеми науки: тези доповідей XXIV Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих вчених. - Національний авіаційний університет. - Київ, 2024.
Abstract: Ця теза розглядає використання штучного інтелекту для підготовки диспетчерів повітряного руху. Вона досліджує переваги і можливості інтелектуальних систем в удосконаленні тренування диспетчерів, зокрема в адаптивному навчанні та симуляційному моделюванні, що сприяє підвищенню ефективності та безпеки управління повітряним рухом.
This thesis examines the use of artificial intelligence in air traffic controller training. It explores the benefits and capabilities of intelligent systems in improving air traffic controller training, in particular in adaptive learning and simulation modeling, which contributes to the efficiency and safety of air traffic control.
Description: 1. Бугайко Д.О. «Проблеми регулювання безпеки цивільної авіації в умовах глобалізації. Безпека та ефективність галузі цивільної авіації в умовах глобалізації світового ринку авіаційних перевезень. Проблеми регулювання ціноутворення в умовах глобалізації ринку авіаційних перевезнь.» URL: www.researchgate.net. 2. Організація повітряного руху, URL zakon.rada.gov.ua/go/z0165-22 3. UkSATSE_Official, URL t.me/s/uksatse_official?before=669 4. Савицька А. П. Дисертація «Формування комунікативної готовності майбутніх військових пілотів до взаємодії під час міжнародних миротворчих операцій», URL: virtuni.education.zp.ua
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63779
Appears in Collections:Політ.Аеронавігація

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Іванів_А_І .pdf203 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.