Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63788
Title: Інноваційні технології в різних галузях: від автоматики до фінансів
Other Titles: Innovatite technologies in various sectors: from automation to finance
Authors: Падун, Софія Юріївна
Padun, S.Y.
Keywords: Інноваційні технології
Innovative technologies
автоматика
automation
електроніка
electronics
економіка
economy
соціум
society
освіта
education
медицина
medicine
екологія
ecology
геоінформаційні системи
geographic information systems
Issue Date: Apr-2024
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Падун С.Ю. Інноваційні технології в різних галузях: від автоматики до фінансів//Політ. Сучасні проблеми науки: тези доповідей XXIV Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих вчених. - Національний авіаційний університет. - Київ, 2024.
Abstract: У дослідженні розглянуто вплив інформаційних технологій на сучасне суспільство та виробництво, висвітлено їхню важливість у підвищенні продуктивності, оптимізації ресурсів та поліпшенні якості життя. Результати дослідження підтверджують значущий вплив ІТ на різні аспекти суспільного та економічного розвитку.
In the study, the impact of information technologies on modern society and production was examined, highlighting their importance in increasing productivity, optimizing resources, and improving quality of life. The research findings confirm the significant influence of IT on various aspects of social and economic development.
Description: 1. П. М. Павленко, С. Ф. Філоненко, К. С. Бабіч, О. В. Гавриленко, Є. Г.Логачов ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ, 2013: 36-37. URL: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24724 (Last accessed: 23.03.2024). 2. INFORMATIONALISM, NETWORKS, AND THE NETWORK SOCIETY: A THEORETICAL BLUEPRINT. BY MANUEL CASTELLS, 2004: 6. https://annenberg.usc.edu/sites/default/files/2015/04/28/Informationalism%2C%20Networks%20and%20the%20Network%20Society.pdf (Last accessed: 23.03.2024).
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63788
Appears in Collections:Політ.Аеронавігація

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Падун_С_Ю.pdf280.24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.