Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63791
Title: Моніторинг конфліктних ситуацій в повітрі
Other Titles: Monitoring of conflict situations in the air
Authors: Солдатенко, Сергій
Soldatenko, S. Y.
Keywords: управління повітряним рухом
air traffic control
потенційно конфліктні ситуації
potential conflict situations
система попередження зіткнення літаків
aircraft collision prevention system
Issue Date: Apr-2024
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Солдатенко С. Ю. Моніторинг конфліктних ситуацій в повітрі//Політ. Сучасні проблеми науки: тези доповідей XXIV Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих вчених. - Національний авіаційний університет. - Київ, 2024.
Abstract: Забезпечення безпеки польотів значною мірою пов’язано з вирішенням завдання попередження зіткнень літаків у повітрі. Нині розв’язання цього завдання повністю покладається на диспетчерську службу системи управління повітряним рухом (УПР).
Ensuring flight safety is largely related to solving the problem of preventing aircraft collisions in the air. Currently, the solution of this task is completely dependent on the dispatching service of the air traffic control system (ATC).
Description: 1. Правила виконання польотів та обслуговування повітряного руху в повітряному просторі України зі скороченим мінімумом вертикального ешелонування: Наказ Мінтрансу України №9 від 11.01.2002 // ОВУ. — 2002. — №1. 2. Правила польотів повітряних суден та обслуговування повітряного руху в класифікованому повітряному просторі України: Наказ Мінтрансу України від 16.04.2003 р., № 293 зі змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінтрансу України від 31.01.2004 p., № 62. (зареєстровано в Мін’юсті України 23.02.2004 р. за № 238 / 8837) // ОВУ. — 2003. — №18. 3. Положення про використання повітряного простору України: Постанова КМУ від 29.03.2002 p., № 401 (зі змінами та доповненнями станом на 06.05.2005 p.) // ОВУ. — 2002. — № 14. 4. Організація повітряного руху: Dос. IСАО. 4444 —АТМ/501. — 15-е вид. — Монреаль : IСАО, 2007. — 461 с. 5. Закора С. А. Аналіз методів розв’язання конфліктних ситуацій в умовах вільного польоту / С. А. Закора // Вісн. НАУ. — 2005. —№ 1. — С. 42—47.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63791
Appears in Collections:Політ.Аеронавігація

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Солдатенко_C .pdf217.78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.