Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63927
Title: Щодо особливостей процедури провадження в справах про булінг
Other Titles: Regarding the specifics of the procedure in cases of bullying
Authors: Тимошенко, К.В.
Tymoshenko, K.V.
Keywords: булінг
кримінальні правопорушення
кримінальний кодекс
emergency
criminal offences
сriminal сode
Issue Date: 17-May-2024
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Тимошенко К.В. Щодо особливостей процедури провадження в справах про булінг // VІІ Міжнародний молодіжний науковий юридичний форум: [Матеріали форуму, м. Київ, Національний авіаційний університет, 16-17 травня 2024 р.] – с.299-301.
Abstract: Право дитини на освіту відіграє важливу роль у формуванні суспільства, бо освічена дитина – це запорука успішного майбутнього країни. Саме тому, держава має створити належні умови для того, щоб навчальний заклад був не тільки місцем, де діти опановують знання, а й простором, в якому вони всесторонньо розвиваються, стають впевненими у собі та вчяться досягати своєї мети.
A child's right to education plays an important role in the formation of society, because an educated child is the key to a successful future of the country. That is why the state should create the proper conditions so that the educational institution is not only a place where children acquire knowledge, but also a space in which they develop comprehensively, become self-confident and learn to achieve their goals.
Description: 1. Адміністративна діяльність поліції в умовах воєнного стану: довідник / Безпалова О.І., Чишко К.О., Бахаєва А.С., Макаренко В.С.; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2022. 105 с. URL: https://univd.edu.ua/science-issue/issue/5802. 2. Про освіту: Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII. База даних «Законодавство України». Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text. 3. Алгоритм дій працівників Національної поліції з суб’єктами, які здійснюють заходи щодо захисту дітей, постраждалих від насильства: методичні рекомендації. Дніпро: Дніпропетровськ. держ. ун-т внутр. справ, 2020. С. 122.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63927
ISBN: 978-966-8126-89-5
Appears in Collections:Матеріали конференцій кафедри кримінального права і процесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VІІ_Молодіжний_науковий_юридичний_форум=Верстка-299-301.pdfтези396.52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.