Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63959
Title: Стресостійкість як умова збереження психічного здоров’я
Other Titles: Stress resistance as a condition for maintaining mental health
Authors: Литвинчук, Наталя Борисівна
Lytvynchuk, Natalia
Keywords: стресостійкість
психічне здоров'я
стрес
розвиток стресостійкості
stress resistance
mental health
stress
розвиток стресостійкості
Issue Date: Mar-2024
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Литвинчук Н.Б. Стресостійкість як умова збереження психічного здоров’я / Н. Литвинчук // Актуальні проблеми вищої професійної освіти. – Київ, 2024. – С. 30-32
Abstract: У зв’язку з війною в Україні стрес став невід’ємною частиною нашого життя. В умовах невизначеності кожен день ми зазнаємо впливу багатьох стресогенних факторів, що поглиблюють напруженість та інтенсивність негативних переживань та реакцій. Це виснажує наш організм, знижує адаптивні можливості, формує тривалі стресові стани. Проблема розвитку стресостійкості особистості на цей час є однією з найактуальніших тем психологічної науки в Україні.
Due to the war in Ukraine, stress has become an integral part of our lives. In conditions of uncertainty, every day we are exposed to many stressogenic factors that deepen the tension and intensity of negative experiences and reactions. This exhausts our body, reduces adaptive capabilities, and creates long-term stressful conditions. The problem of the development of stress resistance of the individual is currently one of the most relevant topics of psychological science in Ukraine.
Description: Список літератури Бурбан, Н., & Гузенко, І. (2019). Особливості стресостійкості й адаптивних здібностей до стресу майбутніх військовослужбовців. Педагогіка і психологія професійної освіти, 1, 105–116. URL: https://genius.space/lab/stresostijkist-shho-tse-i-yak-rozvinuti/ (Дата звернення: 16.03.2024). Крайнюк В.М. (2007). Психологія стресостійкості особистості : монографія. Київ : Ніка-Центр, 2007. 432 с. Кравцова, О.К. (2019). Стресостійкість особистості як психологічний феномен: основні теоретичні підходи. Вісник післядипломної освіти. Серія: Соціальні та поведінкові науки, 7, 98–117. Руда Т. (2012). Стрес та стресостійкість у підлітків. URL: http://infiz.dp.ua/miscdocuments/2018-02/2018-02-21.pdf (Дата звернення: 18.03.2024 р.). Стельмащук Х.Р. (2018). Психологічні компоненти стресостійкості дитини-сироти. Psychological journal. 7, 136–150.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63959
Appears in Collections:Матеріали конференції кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Литвинчук.pdfТези617.99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.