Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63965
Title: Роль куратора в супроводі адаптації першокурсників до навчання в університеті
Other Titles: The role of the curator in accompanying the adaptation of first-year students to study at the university
Authors: Смолінчук, Лариса Симонівна
Smolinchuk, Larysa
Чжан, Сінь
Chzhan, Sin
Keywords: адаптація
адаптація першокурсників
психологічна адаптація
куратор
adaptation
adaptation of freshmen
psychological adaptation
curator
Issue Date: Mar-2024
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Смолінчук Л.С., Чжан Сінь Роль куратора в супроводі адаптації першокурсників до навчання в університеті / Л. Смолінчук, Чжан Сінь // Актуальні проблеми вищої професійної освіти. – Київ, 2024. – С. 81-84
Abstract: Психологічна адаптація до студентського життя є чи не найважливішим завданням, яке постає перед першокурсниками. Завдяки успішній адаптації студенти комфортно почувають себе в навчальному закладі, налагоджують міжособистісні відносини, повноцінно розуміють зовнішнє середовище та забезпечують продуктивну співпрацю в колективі. Сучасні дослідники виділяють навчально-професійні, педагогічні та соціально-психологічні фактори адаптації здобувачів вищої освіти до навчання.
Psychological adaptation to student life is perhaps the most important task facing first-year students. Thanks to successful adaptation, students feel comfortable in the educational institution, establish interpersonal relationships, fully understand the external environment and ensure productive cooperation in the team. Modern researchers distinguish educational-professional, pedagogical and social-psychological factors of adaptation of higher education students to study.
Description: Список літератури 1. Гарань Н., Осміченко А. Куратор – наставник студентської академічної групи закладу вищої освіти. Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. праць / [за заг. ред. проф. В. І. Сипченка]. – Слов’янськ, 2018. – Вип.№ 5 (91). – С. 68–84. 2. Ільченко А.А. Діяльність куратора на етапі адаптації студентів у вищому навчальному закладі. Педагогічні науки: зб. наук. праць [Херсонського державного університету]. – 2017. – Вип. 75(2). – С. 39–43. 3. Карелін М., Норенко М. Роль куратора академічної групи у формуванні громадянської культури студентської молоді Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. праць / [за заг. ред. проф. В. І. Сипченка]. – Слов’янськ, 2019. – Вип.№ 6 (98). – С. 145–156. 4. Лучанінова П. Куратор академічної групи як ключовий суб'єкт виховної системи ВТНЗО. Духовність особистості: методологія, теорія і практика / [гол. редактор Г.П. Шевченко]. – Вип. 1(76) – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017 – С. 120–132. 5. Очеретнюк А. О., Лисенко Д. А., Паламарчук О. В. та ін. Проблема адаптації студентів першого курсу до навчального процесу. Вісник Вінницького національного медичного університету. 2018. Т. 22. № 3. С. 543–547.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63965
Appears in Collections:Матеріали конференції кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Смолінчук, Чжан Сінь.pdfТези608.94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.