Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63979
Title: Закон автономії волі як основний принцип у міжнародному приватному праві
Authors: Сенченко, А.О.
Keywords: міжнародне приватне право
закон автономії волі
МПП
автономія волі сторін
Issue Date: May-2024
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Сенченко А.О. Закон автономії волі як основний принцип у міжнародному приватному праві // : [Матеріали VІІ Міжнародного молодіжного наукового юридичного форуму, м. Київ, Національний авіаційний університет, 16-17 травня 2024 р.] – Cт. 389-392.
Abstract: Вважаємо за потрібне звернути увагу також на деякі теоретичні аспекти, пов’язані з принципом «автономії волі». Незважаючи на широке використання та практичну зручність цього принципу, в науковому середовищі наразі відсутність єдності поглядів на його правову природу.
Description: 1. Про міжнародне приватне право: Закон України від 23.06.2005 р. № 2709-IV. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2709-15. 2. Міжнародне приватне право: іноземне законодавство/ Жильцов А.Н., Муранов А.І. та ін.; под ред. А.Л. Маковского. Статут, 2000. 892 с. 3. Кодекс міжнародного приватного права (Кодекс Бустаманте): Міжнародний документ від 20.02.1928 р. № 995_419. URL: http://zakon.rada. gov.ua/laws/show/995_419. 4. Конвенція про право, що застосовується до міжнародної купівлі-продажу товарів: Міжнародний документ від 15.06.1955 р. № 995_915. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_915/ed19550615. 5. Регламент (ЄС) № 593/2008 Європейського Парламенту та Ради «Про право, яке підлягає до застосування щодо договірних зобов’язань («Рим I»)»: Європейський Союз; Регламент, Міжнародний документ від 17 черв. 2008 р. № 593/2008. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_905. 6. Звеков В.П. Колізії законів в міжнародному приватному праві. Волтерс Клувер, 2007. 416 с.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63979
Appears in Collections:Тези студентських конференцій та конференцій молодих вчених кафедри цивільного права і процесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сенченко А.О..pdf411.43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.