Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63982
Title: Аналіз концепцій розуміння цивільно-правової природи договору сурогатного материнства
Authors: Прокопюк, Д.О.
Keywords: цивільно-правова природа договору сурогатного материнства
договір сурогатного материнства
сімейне право
медичне право
Issue Date: May-2024
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Прокопюк Д.О. Аналіз концепцій розуміння цивільно-правової природи договору сурогатного материнства // : [Матеріали VІІ Міжнародного молодіжного наукового юридичного форуму, м. Київ, Національний авіаційний університет, 16-17 травня 2024 р.] – Cт. 382-384.
Abstract: Інституту сурогатного материнства присвячено багато досліджень у сфері етики, психології, соціології, медицини. Відносини між батьками та сурогатною матір’ю несуть і цивільно-правовий характер, адже вони стосуються особистих майнових та немайнових прав всіх учасників. В Україні наразі відсутній єдиний нормативно-правовий акт, що містив би дефініції поняття «сурогатне материнство», «сурогатна матір», «договір про сурогатне материнство». З точки зору цивільного регулювання, досліджуваний договір є непоіменованим та не виділений у Цивільному кодексі України, сторонам надано право на власний розсуд оформлювати такі відносини в межах законодавства.
Description: Ми притримуємось позиції доречності розробки декількох паралельних договорів між подружжям і сурогатною мамою, які будуть мати різний юридичний характер та регулювати окремі елементи особливого набору послуг. Подальший розвиток даного інституту вбачається у розробленні єдиного правового документу, який буде вміщати в собі всі необхідні визначення та положення різних галузей права.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63982
Appears in Collections:Тези студентських конференцій та конференцій молодих вчених кафедри цивільного права і процесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Прокопюк Д.О..pdf406.18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.