Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63983
Title: Actual problems of the civil process in the conditions of martial law
Other Titles: Актуальні проблеми цивільного процесу в умовах воєнного стану
Authors: Yarosh, M.V.
Ярош, М.В.
Keywords: civil process
protection of human rights
access to justice
martial law
захист прав людини
доступ до правосуддя
цивільне процесуальне право
воєнний стан
Issue Date: May-2024
Publisher: National Aviation University
Citation: Yarosh M.V. Actual problems of the civil process in the conditions of martial law // : [Матеріали VІІ Міжнародного молодіжного наукового юридичного форуму, м. Київ, Національний авіаційний університет, 16-17 травня 2024 р.] – Cт. 407-409.
Abstract: The topicality of the topic is extremely important in the context of current events in Ukraine. Martial law creates unique challenges for the judiciary and civil society that require special attention. International standards and legislation provide special rules for judicial proceedings in wartime conditions. This applies, in particular, to the protection of human rights, access to justice, settlement of disputed issues in crisis conditions, etc.
Актуальність теми надзвичайно важлива в контексті сучасності події в Україні. Воєнний стан створює унікальні виклики для судової системи та громадянського суспільства, які потребують особливої ​​уваги. Міжнародні стандарти і законодавство передбачає особливі правила судочинства в умовах воєнного часу. Це стосується, зокрема, захисту прав людини, доступу до правосуддя, вирішення спірних питань в умовах кризи тощо.
Description: 1. Пальона М.А. Виконання завдань цивільного судочинства під час воєнного стану. Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених, курсантів та студентів: тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф.(м. Вінниця, 17 травн. 2023 р.). Вінниця: ХНУВС, 2023. С. 399-402. (дата звернення 21.03.2024). 2. Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 12.05.2015 № 389-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 28. С. 250. (дата звернення 21.03.2024). 3. Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо здійснення судочинства в умовах воєнного чи надзвичайного стану. Проект Закону № 7315 від 26.04.2022. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39495 (дата звернення 21.03.2024). 4. Про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України, Цивільного процесуального кодексу України та Господарського процесуального кодексу України (щодо здійснення судочинства в умовах воєнного чи надзвичайного стану). Проект Закону № 7316 від 26.04.2022. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39489 (дата звернення 21.03.2024). 5. Про судоустрій і статус судів: Закон України від 02.06.2016 № 1402-VIII. Відомості Верховної Ради. 2016. № 31. С. 545. (дата звернення 21.03.2024).
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63983
Appears in Collections:Тези студентських конференцій та конференцій молодих вчених кафедри цивільного права і процесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yarosh M.V..pdf287.1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.