Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63984
Title: Particulars of forming a power of attorney by citizens of Ukraine abroad
Other Titles: Особливості оформлення довіреностей громадянами України за кордоном
Authors: Tyubay, A.V.
Тюбай, А.В.
Keywords: power of attorney
citizens of Ukraine abroad
Civil Code of Ukraine
civil procedural law
цивільне процесуальне право
Цивільний кодекс України
громадяни України за кордоном
оформлення довіреностей
Issue Date: May-2024
Publisher: National Aviation University
Citation: Tyubay A.V. Particulars of forming a power of attorney by citizens of Ukraine abroad // : [Матеріали VІІ Міжнародного молодіжного наукового юридичного форуму, м. Київ, Національний авіаційний університет, 16-17 травня 2024 р.] – Cт. 401-403.
Abstract: Execution of transactions by third parties by power of attorney is the most common type of representation of interests. According to the third part of Art. 244 of the Civil Code of Ukraine, a power of attorney is a written document issued by one person to another person for representation before third parties. A power of attorney to perform a deed by a representative can be granted by the person represented (the principal) directly to a third party.
Вчинення угод третіми особами за довіреністю є найпоширенішим видом представництва інтересів. Відповідно до частини третьої ст. 244 ЦК України довіреністю є письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами. Довіреність на вчинення правочину представником може бути видана особою, яку представляють (довірителем), безпосередньо третій особі.
Description: 1. LSW Udzielenie pełnomocnictwa przez obywateli Ukrainy w Polsce: URL:https://www.lsw.com.pl/aktualnosci/udzielenie-pelnomocnictwa-przez- obywateli-ukrainy-w-polsce/ (last accessed: 22.04.2024). 2. Договір між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах: Міжнародний документ від 24.05.1993. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/616_174#Text (last accessed: 22.04.2024). 3. Конвенція, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів: Міжнародний документ від 05.10.1961. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_082#Text (last accessed: 22.04.2024).. 4. Про міжнародне приватне право: Закон України від 23.06.2005 № 2709- IV. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, № 32, с. 422. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2709-15#Text (last accessed: 22.04.2024).
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63984
Appears in Collections:Тези студентських конференцій та конференцій молодих вчених кафедри цивільного права і процесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tyubay A.V..pdf286.53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.