Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63985
Title: Legal regulation of the provision of medical care during martial law
Other Titles: Правове регулювання надання медичної допомоги під час воєнного стану
Authors: Pavroz, D.
Keywords: regulation of medical care
martial law
provision of medical care
medical care
медичне право
запровадження правового режиму воєнного стану
правова система охорони здоров’я
система суспільних відносин
Issue Date: May-2024
Publisher: National Aviation University
Citation: Pavroz D. Legal regulation of the provision of medical care during martial law // : [Матеріали VІІ Міжнародного молодіжного наукового юридичного форуму, м. Київ, Національний авіаційний університет, 16-17 травня 2024 р.] – Cт. 373-374.
Abstract: The start of total war by the Russian Federation in Ukraine and the introduction of the legal regime of martial law affected all spheres of Ukrainian society. The medical sphere, as a system of social relations that emerged around the unique resource of human health, was one of the first ways to ensure the organization of all management processes and resources that could adequately respond to all the unforeseen risks that arose in connection with the war events. This is why the task of introducing an appropriate legal system in the field of health care proved to be so important.
Початок тотальної війни Російською Федерацією в Україні та запровадження правового режиму воєнного стану торкнулося всіх сфер життя українського суспільства. Медична сфера, як система суспільних відносин, що виникла навколо унікального ресурсу здоров’я людини, була одним із перших способів забезпечити організацію всіх управлінських процесів і ресурсів, здатних адекватно реагувати на всі непередбачені ризики, що виникали у зв’язку з воєнні події. Тому таким важливим виявилося завдання запровадження відповідної правової системи у сфері охорони здоров’я.
Description: 1. Вахненко С.В. Правове регулювання діяльності медичних закладів в умовах воєнного стану. URL: https://umj.com.ua/uk/novyna-133637-pravove- regulyuvannya-diyalnosti-medichnih-zakladiv-v-umovah-voyennogo-stanu (date of access: 18.04.2024). 2. Про визначення механізму надання вторинної (спеціалізованої) і третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги військовослужбовцям, які беруть участь в антитерористичній операції та здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та/або в умовах запровадження воєнного чи надзвичайного стану: Наказ М-ва оборони України від 07.02.2018 р. № 49/180: станом на 2 лист. 2018 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0252- 18#Text (date of access: 18.04.2024).
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63985
Appears in Collections:Тези студентських конференцій та конференцій молодих вчених кафедри цивільного права і процесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pavroz D..pdf166.43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.