Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63986
Title: Нормативно-правове регулювання працевлаштування в умовах воєнного стану
Authors: Стадніченко, С.В.
Keywords: нормативно-правове регулювання
працевлаштування
трудове право
умови воєнного стану
Issue Date: May-2024
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Стадніченко С.В. Нормативно-правове регулювання працевлаштування в умовах воєнного стану // : [Матеріали VІІ Міжнародного молодіжного наукового юридичного форуму, м. Київ, Національний авіаційний університет, 16-17 травня 2024 р.] – Cт. 329-330.
Abstract: На сьогодні законодавством України передбачені широкі правові гарантії працевлаштування населення. Фундаментом нормативно- правового забезпечення, що регулює зайнятість населення є Конституція України. Основним Законом закріплено основні соціально-економічні права громадян, в тому числі, право на працю. Зокрема, відповідно до ч. 2 ст. 43 Конституції України, встановлено, що кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.
Description: 1. Конституція України: Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96%D0%B2%D1%80#Text. 2. Кодекс законів про працю: Закон України від 10.12.1971 № 322-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text. 3. Про зайнятість населення: Закон України від 05.07.2012 № 5067-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17#Text. 4. Цивільний кодекс України: Кодекс України; Закон, Кодекс від 16.01.2003 № 435-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63986
Appears in Collections:Тези студентських конференцій та конференцій молодих вчених кафедри цивільного права і процесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стадніченко С.В..pdf400.92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.