Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63987
Title: Особливості договору дарування та відмежування його від інших договорів
Authors: Стужук, С.С.
Keywords: особливості договору дарування
види договорів
цивільне право
договірне право
Issue Date: May-2024
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Стужук С.С. Особливості договору дарування та відмежування його від інших договорів // : [Матеріали VІІ Міжнародного молодіжного наукового юридичного форуму, м. Київ, Національний авіаційний університет, 16-17 травня 2024 р.] – Cт. 397-398.
Abstract: Дарування відіграє значну роль у нашому житті і часто виникає у різних ситуаціях, зокрема, на днях народження. У таких моментах ми можемо навіть не усвідомлювати, що укладаємо цивільно-правові відносини. Тут мають місце дарувальник, одержувач і сам подарунок, створюючи фактично усний договір дарування між сторонами. Базовим правовим положенням всiєї конструкцiї нормативно-правових актiв держави, що регулюють правовi основи здiйснення дарування є норма ст. 41 Конституцiї України, вiдповiдно до якої кожен має право володiти, користуватися i розпоряджатися своєю власнiстю.
Description: 1. Конституція України: Закон України від 28 черв. 1996 р. № 254к/96-ВР: станом на 1 січ. 2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text. 2. Гончаренко В.О. Договір дарування у цивільному праві України. Молодий вчений.2016. № 6. С. 233-237. 3. Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січ. 2003 р. № 435-IV: станом на 27.04.2024 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text. 4. Договір дарування – WikiLegalAid. Платформа правових консультацій - WikiLegalAid - 2022. URL: https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/Договір_дарування.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63987
Appears in Collections:Тези студентських конференцій та конференцій молодих вчених кафедри цивільного права і процесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стужук С.С..pdf401.19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.