Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63989
Title: Криптавалюта як спеціальний об’єкт судової експертизи
Authors: Юдіна, І.В.
Keywords: криптавалюта
спеціальний об’єкт експертизи
судова експертиза
цивільний процес
Issue Date: May-2024
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Юдіна І.В. Криптавалюта як спеціальний об’єкт судової експертизи // : [Матеріали VІІ Міжнародного молодіжного наукового юридичного форуму, м. Київ, Національний авіаційний університет, 16-17 травня 2024 р.] – Cт. 331-333.
Abstract: З кожним днем наявність криптовалюти у нашому житті стає все більш помітним та найбільш обговорюваним явищем у національній фінансовій та юридичній спільноті. Як відомо, 17 лютого 2022 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про віртуальні активи», однак станом на сьогодні, не дивлячись навіть на те, що зазначений спеціальний закон 16 березня 2022 року підписаний Президентом України, він так і не набрав чинності, оскільки не внесені відповідні зміни до податкового законодавства.
Description: 1. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435-IV. Відомості Верховної Ради України. 2021. № 50. Ст. 394. 2. Вікіпеція. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0 %B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82 %D0%B0. 3. Кудь А.А., Мащенко М.А., Пипенко І.С., Соболева І.В. Прогнозування впливу цифрових активів на соціально-економічний розвиток підприємства: методичний посібник. Харків: ХОГОКЗ, 2020. 76 с. 4. Дмитрієва К.С., Іванова О.В. Криптовалюта як об’єкт дослідження судової економічної експертизи. Нове українське право. Вип. 6. 2021. С. 156- 160. 5. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень: Наказ Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show /z0705-98#Text. 6. Усата Г.О., Горошко В.В. Особливості проведення судових експертиз при розслідуванні злочинів, вчинених з використанням криптовалюти. Актуальні аспекти криміналістичного та психологічного забезпечення правоохоронної діяльності: матеріали наук.-практ. інтернет конф., м. Одеса, 23 квіт. 2021 р. С. 214-218.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63989
Appears in Collections:Тези студентських конференцій та конференцій молодих вчених кафедри цивільного права і процесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Юдіна І.В..pdf407.06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.