Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63990
Title: Принцип тісного зв’язку в договірних зобов’язаннях у міжнародному приватному праві
Authors: Якименко, П.П.
Keywords: принцип тісного зв’язку
договірне зобов’язання
міжнародне приватне право
МПП
Issue Date: May-2024
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Якименко П.П. Принцип тісного зв’язку в договірних зобов’язаннях у міжнародному приватному праві // : [Матеріали VІІ Міжнародного молодіжного наукового юридичного форуму, м. Київ, Національний авіаційний університет, 16-17 травня 2024 р.] – Cт. 404-407.
Abstract: Використання принципу найбільш тісного зв’язку передбачає застосування до приватного правовідношення з іноземним елементом права тієї держави, з якою воно має найтісніші зв’язки. Суть найбільш тісного зв’язку полягає у використанні абстрактного критерію, інтерпретація якого може відрізнятися залежно від підходу. У пошуку об’єктивних критеріїв для визначення застосовного права використовуються концепції, визначені у доктрині Ф. Савіньї, яка є вихідним пунктом для розробки гнучкої колізійної правової концепції. Відповідно до цієї доктрини, визначення застосовного права полягає у визначенні тієї правової системи, до якої відношення належить за своєю природою.
Description: 1. Гармацький Е. Проблема мобільного конфлікту у міжнародному приватному приватному праві. 2011. С. 62–64. 2. Законодавство України з міжнародного приватного права: Джерела запозичення. Теоретико – методологічні підходи до розуміння приватного права в сучасних умовах URL: irbis – nbuv.gov.ua/cgiirbis_64.exe? 3. Ерпилева Н.Ю. Колізійні норми у міжнародному приватному праві України. Держава та Право, 2007. № 7 С. 84–91.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/63990
Appears in Collections:Тези студентських конференцій та конференцій молодих вчених кафедри цивільного права і процесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Якименко П.П..pdf412.15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.