Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/64020
Title: Особливості психологічної адаптації учасників бойових дій
Other Titles: Peculiarities of psychological adaptation of combatants
Authors: Алпатова, Олександра Валентинівна
Alpatova, Oleksandra
Keywords: учасники бойових дій
психологічна адаптація
військовослужбовці
психологічний супровід
participants in hostilities
psychological adaptation
military
psychological support
Issue Date: Mar-2024
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Алпатова О.В. Особливості психологічної адаптації учасників бойових дій / О. Алпатова // Актуальні проблеми вищої професійної освіти. – Київ, 2024. – С. 14-18
Abstract: Сьогодення затребує подальшого розширеного наукового дослідження проблеми психологічної адаптації учасників бойових дій, розроблення нових стратегій у психологічному супроводі і підтримки людей, які зазнали масштабні психологічні травми, що проявляються у вигляді психоемоційних реакцій, психічних та соматичних станів. Задача психологів полягає як і в корекції особистісних якостей особистості, так і у відновленні психологічних ресурсів для продуктивного особистісного розвитку та адекватної самооцінки учасників бойових дій.
Today will require further extended scientific research into the problem of psychological adaptation of combatants, the development of new strategies in the psychological support and support of people who have suffered large-scale psychological trauma, manifested in the form of psycho-emotional reactions, mental and somatic conditions. The task of psychologists consists both in correcting the personal qualities of an individual and in restoring psychological resources for productive personal development and adequate self-esteem of combatants.
Description: Список літератури: 1. Безпалько О.(2003). Соціальна педагогіка в схемах і таблицях: навчальний посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 134 с. 2. Буряк О.О., Гіневський М.І., & Катеруша Г.Л. (2015.) Шляхи та методи реабілітації осіб з «військовим синдромом» та посттравматичним стресовим розладом. Зб. наук. праць. Харківського університету Повітряних Сил, 3(44). 137–141. 3. Новини Комітету з питань соціальної політики та захисту ветеранів: https://www.rada.gov.ua/news/news_kom/234988.html 4. Прес-конференція Володимира Зеленського 25.02.2024. https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20240225-preskonferencziya-zelenskogo-25-lyutogo-2024-de-dyvytysya-onlajn/ 5. Яковенко С. І. (2088) Психічна стійкість військовослужбовців до впливу екстремальних чинників – К.: КВГІ, 265 с.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/64020
Appears in Collections:Матеріали конференції кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Алпатова.pdfТези730.55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.