Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/64030
Title: Ландшафт фентезі: типологія жанру
Other Titles: Fantasy landscape: typology of the genre
Authors: Приходько, Оксана
Prykhodko, Oksana
Keywords: фентезі
жанр
типологія жанру
горор
fantasy
genre
genre typology
horror
Issue Date: 2024
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Приходько О. Ландшафт фентезі: типологія жанру // Українська термінологія: традиції та новації : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю кафедри української мови та культури факультету лінгвістики та соціальних комунікацій Національного авіаційного університету, м. Київ, 16 квітня 2024 р. К. : Талком, 2024. — C 54-56.
Abstract: Наприкінці XX століття теорія жанрів літератури пережила інтенсивний та дискусійні періоди. Тектонічні зрушення у розвитку оповідальних форм, перебудова роману, поява нових літературних форм (наприклад, таких як «фентезі», «горор» тощо) засвідчили історичну модифікацію структури та системи жанрів. У цьому процесі не останню роль відіграв уплив нових (або оновлених) наукових дисциплін, таких як лінгвістика тексту, рецептивна естетика, теорія комунікації.
In the late twentieth century, the theory of literary genres went through intense and controversial periods. Tectonic shifts in the development of narrative forms, the restructuring of the novel, and the emergence of new literary forms (for example, such as fantasy, horror, etc.) have shown a historical modification of the structure and system of genres. The influence of new (or renewed) scientific disciplines, such as text linguistics, receptive aesthetics, and communication theory, played an important role in this process.
Description: 1. Інтермедіальні виміри літератури фентезі. Збірка матеріалів наукового семінару Центру з Дослідження Літератури Фентезі при Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (20 квітня 2016р.) / Ред. Рязанцева Т. М., Канчура Є.О. Київ, 2016. 72 с. URL: http://www.ilnan.gov.ua/media/k2/attachments/ zbirka 2016.pdf (дата звернення: 28.03.2024). 2. Літературознавчий словник-довідник / Р.Т. Гром’як, Ю.І. Ковалів та ін. Київ : ВЦ «Академія», 2007. 753 с. URL: https://shron1.chtyvo.org.ua/Hromiak_Roman/Literaturoznavchyi_slovn yk-dovidnyk.pdf (дата звернення : 27.03.2024).
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/64030
Appears in Collections:Матеріали конференцій кафедри української мови та культури

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
55-57.pdfтези283.47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.