Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/64035
Title: Специфіка й новації ДСТУ 2732:2023 «Діловодство й архівна справа. Терміни тавизначення понять»
Other Titles: Specifics and innovations of DSTU 2732:2023 "Record Keeping and Archival Affairs. Terms and definitions of concepts"
Authors: Цілина, Марина
Tsilyna, Maryna
Keywords: державний стандарт
термін
діловодство
документ
state standard
term
record keeping
document
Issue Date: 2024
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Цілина М. Специфіка й новації ДСТУ 2732:2023 «Діловодство й архівна справа. Терміни тавизначення понять» // Українська термінологія: традиції та новації : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю кафедри української мови та культури факультету лінгвістики та соціальних комунікацій Національного авіаційного університету, м. Київ, 16 квітня 2024 р. К. : Талком, 2024. — C 80-82.
Abstract: ДСТУ 2732:2023 установлює терміни й визначення основних понять, що функціонують у сфері діловодства й архівної справи. Терміни, які установлено ДСТУ 2732:2023, рекомендовано вживати в усіх видах нормативних документів, що стосуються діловодства та архівної справи, а також у роботах зі стандартизування, у науковій, навчально-методичній і публіцистичній літературі.
DSTU 2732:2023 establishes terms and definitions of the main concepts used in the field of record keeping and archival affairs. The terms established by DSTU 2732:2023 are recommended to be used in all types of regulatory documents related to record keeping and archival affairs, as well as in the work of archival affairs, as well as in standardisation works, scientific, educational and journalistic literature.
Description: 1. ДСТУ 2732:2023. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять. [Чинний від 2024-03-01]. URL: https://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=103322 (дата звернення: 03.04.2024). 2. Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства. URL: https://www.facebook.com/undiasd /posts/pfbid02a71cSNZ6ymfbKfiJbYPAJgPeWejwuGgVrLAuZUH7t78 EESEK2fouiQrj2inaPBLhl (дата звернення: 01.04.2024).
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/64035
Appears in Collections:Матеріали конференцій кафедри української мови та культури

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
81-83.pdfтези271.11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.