Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/64036
Title: Функціонування авіаномінацій на позначення надлегких літальних апаратів у сучасних медіях
Other Titles: The functioning of aircraft nominations for ultralight aircraft in modern media
Authors: Халіновська, Людмила
Khalynovska, Liudmyla
Keywords: авіаномінації
літальні апарати
мовотворчість
авіаційні технології
aviation nominations
aircrafts
linguistics
aviation technologies
Issue Date: 2024
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Халіновська Л. Функціонування авіаномінацій на позначення надлегких літальних апаратів у сучасних медіях // Українська термінологія: традиції та новації : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю кафедри української мови та культури факультету лінгвістики та соціальних комунікацій Національного авіаційного університету, м. Київ, 16 квітня 2024 р. К. : Талком, 2024. — C 77-79.
Abstract: У період значних соціальних потрясінь, як своєрідна реакція на них, стрімко розвивається мовотворчість, у тому числі термінологічна. В авіаційній терміносистемі до таких номінацій (як нововиниклих, так і актуалізованих або запозичених з інших мов) належать назви літальних апаратів. У воєнний час особливої ваги набувають новітні авіаційні технології, які стають основою появи безпілотних літальних апаратів (БПЛА), чи дронів, які виконують надзвичайно широкий спектр функцій: аерофотознімання, стеження і розвідка, ведення бойових дій (ударні дрони-камікадзе) та ін.
In the period of significant social upheavals, as a kind of reaction to them, language creation, including terminology, is rapidly developing. In the aviation terminology system, such nominations (both newly created and updated or borrowed from other languages) include the names of aircraft. In wartime, the latest aviation technologies are of particular importance, as they form the basis for the emergence of unmanned aerial vehicles (UAVs) or drones, which perform an extremely wide range of functions: aerial photography, surveillance and reconnaissance, combat operations (kamikaze drones), etc.
Description: 1. Бойків І., Ізюмов О., Калишевський Т., Трохименко М. Словник чужомовних слів. Репринт з 2-го переробл. вид. 1955 р. Київ : Музей І. Гончара, вид. фірма “Родовід”, 1996. – С. 146. 2. Векуа Н. В. Лексико-семантична система української мови. URL: https://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/ 123456789/15968/ Vekua.pdf?sequence=1 (дата звернення: 14.04.2024) 3. Мартинюк О. Р., Опенько П. В. Безпілотний літальний апарат (О. Р. Мартинюк, П. В. Опенько). Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Безпілотний літальний апарат (О. Р. Мартинюк, П. В. Опенько) (дата звернення: 14.04.2024). 4. Халіновська Л. А. Українська авіаційна термінологія: формування і функціонування: Монографія. Київ : КММ, 2017. С. 78– 84.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/64036
Appears in Collections:Матеріали конференцій кафедри української мови та культури

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
78-80.pdfтези250.83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.