Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/64071
Title: Проблемні питання планування розслідування при викраденні вантажів на транспорті
Authors: Проточенко, А.М.
Keywords: протидія незаконному заволодінню
кримінальні правопорушення
безпека дорожнього руху
кримінальне право
Issue Date: 26-Nov-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Проточенко А.М. Проблемні питання планування розслідування при викраденні вантажів на транспорті // АЕРО-2021. Повітряне і космічне право: [Всеукраїнська конференція молодих вчених та студентів, м. Київ, Національний авіаційний університет, 26 листопада 2021 р.] - С. 295-298.
Abstract: Транспортна сфера виступає одним із провідних напрямків розвитку економічних відносин. Міжнародні можливості транспортного сполучення сприяють залученню до перевезення великої кількості матеріальних благ, що робить транспортні перевезення об’єктом кримінально-протиправної уваги. У зв’язку з цим розслідування кримінальних правопорушень на транспорті є одним із вагомих напрямків діяльності органів слідства та дізнання.
Description: 1. Про організацію діяльності слідчих підрозділів Національної поліції України: Наказ МВС України від 06 лип. 2017 р. № 570. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/z0918-17#Text 2. Арцишевский Г.В. Выдвижение и проверка следственных версий. Москва: Юрид. лит., 1978. 221 с. 3. Шепітько В.Ю. Криміналістика. Енциклопедичний словник (укр.- рос., рос.-укр.). Харків: Право, 2001. 541 с. 4. Топчій В.В. Планування розслідування злочинів учинених організованими групами. Юридичний вісник. 2015. № 1 (34). С. 169-174. 5. Федченко В.М. Розслідування злочинів слідчою та слідчооперативною групою: правові та організаційні засади: дис… канд. юрид. наук: 12.00.09. Київ: Нац. акад. внутрішніх справ, 2004. 250 с.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/64071
ISBN: 978-966-310-120-3
Appears in Collections:Матеріали конференцій кафедри кримінального права і процесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
АЕРО 2021-295-298.pdfтези418.85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.