Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/64089
Title: Спеціальне редагування академічного тексту
Other Titles: Special editing of an academic text
Authors: Грицунь, Катерина
Hrytsun, Kateryna
Keywords: редагування
текст
академічний текст
авторський рукопис
editing
text
academic text
author's manuscript
Issue Date: 2024
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Грицун К. Спеціальне редагування академічного тексту // Українська термінологія: традиції та новації : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю кафедри української мови та культури факультету лінгвістики та соціальних комунікацій Національного авіаційного університету, м. Київ, 16 квітня 2024 р. К. : Талком, 2024. — C 86-87.
Abstract: Редагування – це процес підготовки авторського рукопису до публікації, який здійснюється редактором-фахівцем, що відповідає за якість тексту. Проте розуміння суті редакторської роботи може варіюватися. Для деяких авторів редагування означає лише усунення недоліків у тексті та його покращення.
Editing is the process of preparing an author's manuscript for publication, which is carried out by a specialist editor who is responsible for the quality of the text. However, the understanding of the essence of editorial work can vary. For some authors, editing only means eliminating deficiencies in the text and improving it.
Description: 1. Наукова комунікація як складник фахової діяльності : практикум / уклад. Л. І. Прокопенко. Одеса : Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2021. 99 с. 2. Науковий стиль української мови : практикум / уклад. Ж. В. Колоїз. Кривий Ріг : КДПУ, 2017. 114 с. 3. Козловська Л. С. Культура мови. Усна наукова комунікація. К. : КНЕУ, 2011. 170 с. 4. Селігей П. О. Світло і тіні наукового стилю. К. : Києво- Могилянська академія, 2016. 628 с.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/64089
Appears in Collections:Матеріали конференцій кафедри української мови та культури

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
87-88.pdfтези243.17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.