Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/64090
Title: Форми освіти в сучасному світі
Other Titles: Forms of education in the modern world
Authors: Литвинська, Світлана
Малюга, Владислав
Lytvynska, Svitlana
Malyuga, Vladislav
Keywords: освіта
технічний прогрес
дистанційна освіта
дуальне навчання
education
technological progress
distance education
dual learning
Issue Date: 2024
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Литвинська С., Малюга В. Форми освіти в сучасному світі // Українська термінологія: традиції та новації : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю кафедри української мови та культури факультету лінгвістики та соціальних комунікацій Національного авіаційного університету, м. Київ, 16 квітня 2024 р. К. : Талком, 2024. — C 93-95.
Abstract: Роль освіти в сучасному суспільстві дуже вагома. Освічена людина відчуває себе впевнено, може збудувати успішну кар’єру, крокує в ногу з технічним прогресом, уміє формулювати цілі й досягати їх. На сьогоднішній момент в освітньому процесі активно змінюються основні тренди і вектори.
The role of education in modern society is very important. An educated person feels confident, can build a successful career, keeps up with technological progress, and is able to set goals and achieve them. Today, the main trends and vectors in the educational process are actively changing.
Description: 1. Закон України «Про освіту» № 2145-VIII від 05.09.2017 (із змінами). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (дата звернення – 30.03.2024). 2. Найкращі школи світу: як вони навчають та чим дивують? URL: https://osvitoria.media/experience/najkrashhi-shkoly-svitu-yakvony- navchayut-ta-chym-dyvuyut/ (дата звернення – 30.03.2024).
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/64090
Appears in Collections:Матеріали конференцій кафедри української мови та культури

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
94-96.pdfтези265.89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.