Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/64095
Title: Вплив емоційного інтелекту на життєстійкість студентів-психологів під час воєнного стану
Authors: Бесараб, Анастасія Володимирівна
Keywords: дипломна робота
життєстійкість
компоненти життєстійкості
емоційний інтелект
складові емоційного інтелекту
Issue Date: Jun-2024
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Бесараб А.В. Вплив емоційного інтелекту на життєстійкість студентів-психологів під час воєнного стану. – Дипломна робота на здобуття освітнього ступеня бакалавра спеціальності «Психологія». – Національний авіаційний університет. – Київ, 2024. – 45 с.
Abstract: У кваліфікаційній роботі розкрито проблему впливу емоційного інтелекту на життєстійкість, зокрема: вплив емоційного інтелекту на життєстійкість студентів-психологів під час воєнного стану. Описано складові емоційного інтелекту та компоненти життєстійкості студентів-психологів, а саме вплив емоційного інтелекту на компоненти життєстійкості. Практичне значення роботи полягає в тому, що отримані результати дослідження та розроблену програму розвитку емоційного інтелекту можна використовувати в практичній діяльності психолога. Матеріали кваліфікаційної роботи варто враховувати при складанні навчальних програм для студентів-психологів щодо розвитку емоційного інтелекту та його компонентів. Результати емпіричного дослідження є основою для кращого розуміння викладачами та психологами особливостей самоусвідомленості та здатності студентів впоратись із стресовими ситуаціями.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету». Кваліфікаційна робота випускника освітнього ступеня «Бакалавр», галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність 053 «Психологія», освітньо-професійна програма «Практична психологія». Керівник проекту: кандидат психологічних наук, доцент Проскурка Наталія Миколаївна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/64095
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФЛСК_Бесараб АВ_ПП_053_2024.pdf1.52 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.