Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/64096
Title: Трансформація соціального інтелекту студентської молоді під час війни
Authors: Білявська, Катерина Вячеславівна
Keywords: дипломна робота
соціальний інтелект
студентська молодь
війна
трансформація соціального інтелекту під час війни
Issue Date: Jun-2024
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Білявська К.В. Трансформація соціального інтелекту студентської молоді під час війни. – Дипломна робота на здобуття освітнього ступеня бакалавра спеціальності «Психологія». – Національний авіаційний університет. – Київ, 2024. – 40 с.
Abstract: У кваліфікаційній роботі розкрито проблему трансформації соціального інтелекту студентської молоді під час війни. Описано психодіагностичні методики для дослідження предмета та отримані в процесі їх використання результати, а саме ми дослідили рівень соціального інтелекту студентської молоді за методикою діагностики соціального інтелекту Дж. Гілфорда і М. Саллівен; за методикою діагностики комунікативного контролю (М. Снайдер) результати до війни та під час статистично значимих змін не зазнали; за опитувальником «Методика оцінки емоційного інтелекту Н. Холла» встановлено, що у студентської молоді виявлено статистично значиму позитивну динаміку за показником емпатії. Практичне значення роботи полягає в тому, що результати дослідження можна застосовувати для практичної реалізації в діяльності психологів щодо оптимізації соціального інтелекту та розв’язанні проблем які виникли внаслідок негативного впливу війни на людей.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету». Кваліфікаційна робота випускника освітнього ступеня «Бакалавр», галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність 053 «Психологія», освітньо-професійна програма «Практична психологія». Керівник проекту: старший викладач Дацун Олена Вікторівна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/64096
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФЛСК_Білявська КВ_ПП_053_2024.pdfДипломна робота718.54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.