Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/64098
Title: Особливості розвитку образу «Я-професійний» у майбутніх психологів
Authors: Бондар, Мілана Себастьянівна
Keywords: дипломна робота
образ Я
образ «Я-професійний»
майбутні психологи
компоненти
професійно важливі якості
Issue Date: Jun-2024
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Бондар М.С. Особливості розвитку образу «Я-професійний» у майбутніх психологів. – Дипломна робота на здобуття освітнього ступеня бакалавра спеціальності «Психологія». – Національний авіаційний університет. – Київ, 2024. – 44 с.
Abstract: У кваліфікаційній роботі розкрито особливості розвитку образу «Я-професійний» у майбутніх психологів, виокремлено структурні компоненти образу «Я-професійний» у майбутніх психологів та проведено емпіричне дослідження вивчення особливостей розвитку образу «Я-професійний» на першому та четвертому курсах. Також надані практичні рекомендації щодо розвитку образу «Я професійний» у майбутніх психологів. Практичне значення роботи полягає в тому, що результати дослідження, які були отримані, можуть слугувати теоретичною базою для формування професійної ідентичності у студентів під час навчання. Проведене емпіричне дослідження може слугувати даними для подальшого дослідження образу «Я - професійне» у майбутніх психологів. Практичні рекомендації щодо розвитку образу «Я професійний» у майбутніх психологів можуть бути використанні психологами, педагогами для роботи зі здобувачами вищої освіти.
Description: Робота публікується згідно наказу Ректора НАУ від 27.05.2021 р. №311/од «Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету». Кваліфікаційна робота випускника освітнього ступеня «Бакалавр», галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність 053 «Психологія», освітньо-професійна програма «Практична психологія». Керівник проекту старший викладач Патруль Марія Вікторівна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/64098
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФЛСК_Бондар МС_ПП_053_2024.pdfДипломна робота1.7 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.