Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/64141
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни «Управління малим бізнесом»
Other Titles: Educational and methodical complex of discipline "Small business management"
Authors: Кириленко, Оксана Миколаївна
Kyrylenko, Oksana
Орел, Анна
Orel, Anna
Keywords: управління
management
управління малим бізнесом
small business management
формування практичного менеджменту
formation of practical management
економічна безпека підприємства
economic security of the enterprise
підприємство
enterprise
ефективність
efficiency
Issue Date: 2024
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль у галузі сучасних ринкових відносин. Метою викладання дисципліни є формування продуктивних професійних умінь та їх застосування при прийнятті та реалізації управлінських рішень у професійній діяльності та підвищення здібностей студентів у галузі управління малим бізнесом.
This educational discipline is the theoretical basis of a set of knowledge and skills that form a profile in the field of modern market relations. The purpose of teaching the discipline is the formation of productive professional skills and their application in making and implementing managerial decisions in professional activities and improving the abilities of students in the field of small business management.
Description: 073 Менеджмент
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/64141
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3.4 РП 2023 УМБ_нова література.pdfробоча програма617.83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.