Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9381
Title: Оптимізація концентрації хімічно-активних присадок у трансмісійних оливах вітчизняного виробництва
Keywords: трансмісійні оливи
хімічно-активні присадки
сканування алмазним індентором
мікротвердість
тертя та зношування
Issue Date: 2003
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Оцінка впливу хімічно-активних присадок на мастильну дію, структурну однорідність і мікромеханічні властивості тонких поверхневих шарів трібосполучень в залежності від їх масо- вої концентрації у базовій оливі. Актуальність проблеми дослідження і контролю фізико-механічних властивостей матері- алів поблизу поверхні та в технологічних при поверхневих шарах зумовлена тією обставиною, що з контактною взаємодією і контактною деформацією пов'язані майже всі сучасні методи об- робки, зміцнення та твердо фазного з'єднання матеріалів, а також процеси тертя та зношування. Серед способів, що пропонуються для дослідження при поверхневих властивостей матеріалів, треба відзначити випробування на мікротвердість методами безперервного вдавлювання та сканування алмазним індентором. Метод дозволяє фіксувати цінну інформацію про сам процес вдавлювання індентора, враховуючи процеси, які проходять внаслідок релаксації напружень, формозмінення матеріалу під індентором в процесі вдавлювання, при навантажуванні, при витримці під навантаженням і т.п. Але, навіть враховуючи велику цінність отриманих за допомогою методу мікровдавлювання результатів, метод не дозволяє провести комплексну оцінку стану поверхневого шару. У зв'язку з цим значний інтерес представляє аналіз динамічних ефектів контактної взаємодії розробленим трібоспектральним методом. Ефект зміни динамічних характеристик фрикційного контактування був відмічений В.В.Запорожцем.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9381
Appears in Collections:Наукові тематики НАУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11.pdf150.81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.