Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9578
Title: Створення Галузевого фонду нормативно-правових актів житлово-комунального господарства
Authors: Онищук Г. І.
Агєєва Галина Миколаївна
Агеева Галина Николаевна
Agieieva Galyna
Гірник Д. А.
Неминуща А. Ф.
Keywords: житлово-комунальне господарство
нормативно-правові акти
інформаційний ресурс
база даних
офіційна веб-сторінка
Issue Date: 2011
Publisher: Комунальне господарство міст
Citation: Онищук Г. І., Агєєва Г. М., Гірник А. В., Неминуща А. Ф., Гірник Д. А. Створення Галузевого фонду нормативно-правових актів житлово-комунального господарства. Комунальне господарство міст. 2011. Вип.101. С.491-504.
Abstract: Наведено результати створення та забезпечення функціонування галузевого фонду нормативно-правових актів, науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, що виконувалися на замовлення центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства України.
Description: 1. Україна. Закон 4.02.1998 №74/98-ВР Про Національну програму інформатизації // Офіційний вісник України. – 1998. – №10 (зі змінами). 2. Україна. Закон 02.10.1992 №2657-ХІІ Про інформацію // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №48 (зі змінами). 3. Україна. Закон 5.07.1994 №80/94-ВР Про захист інформації в автоматизованих системах // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №31 (зі змінами). 4. Україна. Кабінет Міністрів. Розпорядження 5.05.2003 №259-р Про затвердження Концепції формування системи національних електронних інформаційних ресурсів // Офіційний вісник України. – 2003. – №18-19. 5. Україна. Кабінет Міністрів. Постанова 18.09.2002 №1395 Про затвердження Положення про національний фонд нормативних документів // Офіційний вісник України. – 2002. – №38. 6. Україна. Кабінет Міністрів. Постанова 24.02.2003 №208 Про заходи щодо створення електронної інформаційної системи «Електронний Уряд» // Офіційний вісник України. – 2003. – №9. 7. Україна. Кабінет Міністрів. Розпорядження 31.12.2003 №828-р Про затвердження заходів з реалізації Концепції формування системи національних електронних інформаційних ресурсів. 8. Україна. Міністерство з питань житлово-комунального господарства. Наказ 14.04.2008 №102 Про затвердження Положення про галузевий фонд нормативних документів житлово-комунального господарства 9. Україна. Державний комітет інформаційної політики, телебачення і радіомовлення. Державний комітет зв’язку та інформатизації. Спільний наказ 25.11.2002 №327/225 Про затвердження Порядку інформаційного наповнення та технічного забезпечення Єдиного веб-сайту органів виконавчої влади та Порядку функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади // Офіційний вісник України. – 2003. – №2. 10. Україна. Державний комітет зв’язку та інформатизації. Наказ 15.08.2003 №149 Про затвердження Переліку та Порядку надання інформаційних та інших послуг з використанням електро населених пунктів та галузі поховання, та НДДКР, що виконувалися на замовлення центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства [Текст]: Звіт про НДР (проміжн.) / Держ. наук.-дослід. та проектно-вишукув. ін-т «НДІпроектреконструкція»; Керівник НДР Г.Онищук. – К., 2010. – 133 с. – Бібл.: с.26-28. – №Д/17-219; №ДР0110U007219. – Арх..№253-0. 12. Дослідження питання щодо систематизації і класифікації нормативно-правових актів у сфері житлово-комунального господарства, міськелектротранспорту, благоустрою населених пунктів та галузі поховання, та НДДКР, що виконувалися на замовлення центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства [Текст]: Звіт про НДР (заключ.) / Держ. наук.-дослід. та проектно-вишукув. ін-т «НДІпроектреконструкція»; Керівник НДР Г.Онищук. – К., 2011. – 107 с. – Бібл.: с.39-44. – №Д/17-219; №ДР0110U007219. – Арх..№258-0. 13. Збірник законодавчих та нормативних актів у сфері житлово-комунального господарства України: частина 1, частина 2, частина 3, частина 4, 1991-2006 рр. [Електронний ресурс]. – Електрон. текстові дан. (29 Мб) – К.: «НДІпроектреконструкція», 2008. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): – Систем. вимоги: Pentium; 8 Мб ОЗУ; MS Windows 95/98/NT; 4-швидкісний дисковод CD-ROM; SVGA-відеокарта (800Х600, 65536 кол.); 16 - біт.; миша. - Диск і супроводжував. матеріал поміщено в контейнер 20х14 см. 14. Агєєва, Г. М. Збереження та використання науково-технічної документації в електронному вигляді / Г. М. Агєєва, М. С. Кирилюк // Реконструкція житла. – 2005. – Вип.6. – С.374-382. 15. Агєєва, Г. М. Електронний архів фотоматеріалів об’єктів реконструкції / Г. М. Агєєва, Л. Ю. Ворона, М. С. Кирилюк, І. М. Майборода, Т. П. Яворська // Реконструкція житла. – 2005. – Вип.6. – С.392-402. 16. Агєєва, Г. М. Організація процесу управління електронною науково-технічною документацією / Г. М. Агєєва, М. С. Кирилюк // Реконструкція житла. – 2007. – Вип. 8. – С.344-355. 17. Агєєва, Г. М. Збільшення інформаційного потенціалу проектної діяльності / Г. М. Агєєва, М. С. Кирилюк // Реконструкція житла. – 2007. – Вип. 8. – С.356-367. 18. Агєєва, Г. М. Щодо побудови структури електронного каталогу науководослідницької роботи / Г. М. Агєєва // Наук.-техн. інформація. – К., 2006. – №4(30). – С.53- 55. 19. Агєєва, Г. М. Щодо автоматизації процесів, пов’язаних з веденням архіву проектної документації / Г. М. Агєєва, З. В. Іванова, К. О. Купчинецька, Р. П. Гаращенко // Реконструкція житла. – 2005. – Вип.6. – С.383-391. 20. Гірник, Д. А. Вибір системи керування контентом для навчального сайту// Новітні комп'ютерні технології // Матеріали VIІ Міжнар. наук.-техн. конф. – Київ-Севастополь: Мін-во регіон. розвитку та буд-ва України, 2009. – С.71-72. 21. P. Zarate. A cooperative intelligent decision support system, in 2006 Int. Conf. IEEE. Service Systems and Service Management , Troyes, France, October 25-27 2006. 22. D. Arnott and G. Pervan. A critical analysis of decision support systems re-search, Journal of Information Technology , vol. 20, no. 2, pp. 67-87, 2005. 23. ДСТУ 3973-2000 Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні положення [Текст]. – Чинні від 2001-07-01. – К.: Держстандарт України, 2001. – 17 с. 24. Україна. Міністерство освіти і науки. Наказ 27.10.2008 №977 Про затвердження Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідноконструкторських робіт і дисертацій (зареєстр. в Міністерстві юстиції України від 06.04.09 за №312/16328). 25. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Бібліографічний запис. Загальні вимоги та правила складання [Текст]. – Замінює ГОСТ 7.1–84; введ. 01-07-2007. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – 47 с. 26. Система автоматизации библиотек «ИРБИС». [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://www.elnit.org/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=74. 27. Antano Solar John. MODx Web Development. – Second Edition, 2011. – 288 р. 28. Гірник, М. А. Сучасні мобільні системи на об'єктах будівельної реконструкції // Реконструкція житла. – 2006. – Вип.5. – С.227-230.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9578
ISSN: 0869-1231
DOI: 10.5281/zenodo.4763276
Appears in Collections:Наукові статті співробітників кафедри інфраструктури авіаційного транспортуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.