Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9729
Title: Розвиток міграційних процесів в Україні
Authors: Кириленко, Оксана Миколаївна
Ільєнко, Вікторія
Keywords: міграція
migration
Issue Date: Dec-2013
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. Збірник наукових праць: Випуск 37. – Київ: НАУ, 2013. –136 с.
Abstract: У статті проаналізовано міграційні процеси в Україні за 2008-2013 роки. Найбільшу увагу було приділено аналізу міграції трудовихресурсів країни, а також визначено основні чинники та мотиви міграції. В статье проанализировано миграционные процессы в Украине за 2008-2013 года. Наибольшее внимание было уделено анализу миграции трудовых ресурсов страны, а также определено основные факторы и мотивы миграции. This article analyzes the migration processes in Ukraine during 2008-2013 years. It focuses on the analysis of labor migration countries and identified key factors and motivations of migration.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9729
Appears in Collections:Наукові статті викладачів кафедри економіки та бізнес-технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kyryl.pdf222.72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.