Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/18114
Title: Sociolinguistic aspects of the study of peculiarities of radio communication
Соціолінгвістичні аспекти вивчення особливостей здійснення радіообміну
Социолингвистические аспекты изучения особенностей радиообмена
Authors: Пазюра, Наталія Валентинівна
Пазюра Наталья Валентиновна
Pazyura Nataliya
Keywords: airmen
aviation English
pilot
air traffic controller
communication
radio phraseology
авіа персонал
авіаційна англійська мова
пілот
авіадиспетчер
комунікація
фразеологія радіообміну
авиаперсонал
авиационный английский
пилот
авиадиспетчер
коммуникация
фразеология радиообмена
Issue Date: Feb-2016
Abstract: The article is devoted to the study of peculiarities of communication in aviation – radio communication between an air traffic controller and pilot, which is very important for promotion of flight safety. The author pays special attention to the study of social factors influencing the choice of certain lexical units and functional styles. The factors that explain such linguistic choice during communication have been characterized. Similar and different features of professional radio communication and usual every day communication have been revealed. Some examples are given and explained according to specific professional activity.
Стаття присвячена дослідженню особливостей мовленнєвої комунікації в авіації - радіообміну між авіадиспетчером та пілотом, ефективність якої є однією з умов забезпечення безпеки польотів. Автор зосереджує увагу на вивченні соціальних факторів, яки впливають на використання певних лексичних одиниць мови та її функціональних стилів під час радіообміну. Схарактеризовані чинники, які пояснюють відповідний мовний вибір під час такого професійного спілкування. Виявлені подібні та відмінні риси між професійною мовленнєвою комунікацію авіа диспетчер - пілот та звичним повсякденним спілкуванням. Наведені приклади радіо обміну та пояснення особливостей їхньої мовленнєвої комунікації.
Статья посвящена изучению особенностей коммуникации в авиации – радиообмену между авиа диспетчером и пилотом, эффективность которой является одним из условий обеспечения безопасности полетов. Автор уделяет особое внимание изучению социальных факторов, влияющих на выбор определенных лексических единиц и функциональных стилей. Охарактеризованы факторы, которые объясняют такой лексический выбор во время радиообмена Выявлены подобные и отличные черты между радиообменом и обычным повседневным общением. Автор приводит некоторые примеры и пояснения особенностей проведения радиообмена.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/18114
Appears in Collections:Наукові статті кафедри авіаційної англійскої мови

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Пазюра Н.В. (2).doc86 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.