Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/22772
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorКрівєльов, Леонід Іванович-
dc.contributor.authorКривелев, Леонид Иванович-
dc.contributor.authorKriveljov, Leonid-
dc.contributor.authorАгєєва Галина Миколаївна-
dc.contributor.authorАгеева Галина Николаевна-
dc.contributor.authorAgieieva Galyna-
dc.date.accessioned2016-10-30T15:42:40Z-
dc.date.available2016-10-30T15:42:40Z-
dc.date.issued2000-
dc.identifier.citationКрівєльов. Л. І., Агєєва Г. М. Визначення періодичності ремонтів житлових будинків на засадах теорії технічної діагностики. Реконструкція житла: Друга міжнар. наук.- практ. виставка-конф., м.Київ, 23-26 травня 2000 р. - К.: Нора-прінт, 2000. - С.74-79uk_UA
dc.identifier.isbn978-966-171-204-0-
dc.identifier.urihttp://er.nau.edu.ua/handle/NAU/22772-
dc.description.abstractЗа умови ринкової економіки прийняття рішення про ремонт системи або її складових повинне здійснюватися на засадах мінімізації ризику втрат внаслідок відмови елементу або системи в цілому, або втрат внаслідок передчасного ремонту. Прийняття рішення про ремонт після "відпрацювання" певними елементами будинку ресурсу, який визначається спостереженням за будинками, але не виявляє низку важливих параметрів, які використовують при аналізі надійності цих елементів, потребує переходу до відбору елементів на ремонт "за станом". Обгрунтовується доцільність призначити ремонти на засаді прогнозуючих періодичних контролів дієздатності і визначення ризиків втрат при невірно прийнятих рішеннях.uk_UA
dc.description.abstractВ условиях рыночной экономики принятие решения о ремонте системы или ее элементов должно базироваться на основе минимизации риска потерь вследствие отказа элемента или системы в целом, или потерь вследствие преждевременного ремонта. Принятие решения после "отработки" отдельными элементами здания ресурса, который установлен наблюдениями за зданиями , но не учитывает ряд важных параметров, используемых для анализа надежности этих элементов, требует перехода к отбору элементов для ремонта "по состоянию". Обосновывается целесообразность принятия решений о ремонте, иди об отказе от ремонта на основе прогнозирующего периодического контроля дееспособности и определения рисков потерь в результате неправильно принятых решений.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherКиїв: Нора-друкuk_UA
dc.subjectжитлові будинкиuk_UA
dc.subjectтехнічна експлуатаціяuk_UA
dc.subjectтеорія технічної діагностикиuk_UA
dc.subjectризик втратuk_UA
dc.subjectпередчасний ремонтuk_UA
dc.subjectжилые занияuk_UA
dc.subjectтехническая эксплуатацияuk_UA
dc.subjectтеория технической диагностикиuk_UA
dc.subjectриск потерьuk_UA
dc.subjectпреждевременный ремонтuk_UA
dc.titleВизначення періодичності ремонтів житлових будинків на засадах теорії технічної діагностикиuk_UA
dc.title.alternativeОпределение периодичности ремонтов жилых зданий на основе теории технической диагностикиuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.subject.udc69.059.25-
Appears in Collections:Матеріали конференцій кафедри інфраструктури авіаційного транспортуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.