Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/22772
Title: Визначення періодичності ремонтів житлових будинків на засадах теорії технічної діагностики
Other Titles: Определение периодичности ремонтов жилых зданий на основе теории технической диагностики
Authors: Крівєльов, Леонід Іванович
Кривелев, Леонид Иванович
Kriveljov, Leonid
Агєєва Галина Миколаївна
Агеева Галина Николаевна
Agieieva Galyna
Keywords: житлові будинки
технічна експлуатація
теорія технічної діагностики
ризик втрат
передчасний ремонт
жилые зания
техническая эксплуатация
теория технической диагностики
риск потерь
преждевременный ремонт
Issue Date: 2000
Publisher: Київ: Нора-друк
Citation: Крівєльов. Л. І., Агєєва Г. М. Визначення періодичності ремонтів житлових будинків на засадах теорії технічної діагностики. Реконструкція житла: Друга міжнар. наук.- практ. виставка-конф., м.Київ, 23-26 травня 2000 р. - К.: Нора-прінт, 2000. - С.74-79
Abstract: За умови ринкової економіки прийняття рішення про ремонт системи або її складових повинне здійснюватися на засадах мінімізації ризику втрат внаслідок відмови елементу або системи в цілому, або втрат внаслідок передчасного ремонту. Прийняття рішення про ремонт після "відпрацювання" певними елементами будинку ресурсу, який визначається спостереженням за будинками, але не виявляє низку важливих параметрів, які використовують при аналізі надійності цих елементів, потребує переходу до відбору елементів на ремонт "за станом". Обгрунтовується доцільність призначити ремонти на засаді прогнозуючих періодичних контролів дієздатності і визначення ризиків втрат при невірно прийнятих рішеннях.
В условиях рыночной экономики принятие решения о ремонте системы или ее элементов должно базироваться на основе минимизации риска потерь вследствие отказа элемента или системы в целом, или потерь вследствие преждевременного ремонта. Принятие решения после "отработки" отдельными элементами здания ресурса, который установлен наблюдениями за зданиями , но не учитывает ряд важных параметров, используемых для анализа надежности этих элементов, требует перехода к отбору элементов для ремонта "по состоянию". Обосновывается целесообразность принятия решений о ремонте, иди об отказе от ремонта на основе прогнозирующего периодического контроля дееспособности и определения рисков потерь в результате неправильно принятых решений.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/22772
ISBN: 978-966-171-204-0
Appears in Collections:Матеріали конференцій кафедри інфраструктури авіаційного транспортуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.