Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24370
Title: Main aspects in language training of non-English speaking airmen
Важливі питання мовної підготовки неангломовного авіаперсоналу
Важные вопросы языковой подготовки неанглоязычного авиаперсонала
Authors: Пазюра, Наталія Валентинівна
Пазюра Наталья Валентиновна
Pazyura Nataliya
Keywords: aviation personnel
English language proficiency
non-native speakers
aviation English
communication
phraseology of radio communication
авіаційний персонал
неангломовний персонал
авіаційна англійська
комунікація
фразеологія радіообміну
авиационный персонал
неанглоязычный персонал
авиационный анлийский язык
коммуникация
фразеология радиообмена
Issue Date: 2016
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: In the globalized world and rapid development of technical progress aviation industry has been gaining more importance for humanity and requires a deeper understanding of the English language, its basic characteristics and mechanisms of functioning. In the article the author tries to show the disadvantage at which non-English speaking airline staff work in case of emergency. The article highlights the issue about high level aviation English proficiency necessary to avoid communication problem. It stresses the idea that the language proficiency level that exceeds the minimum standards according to ICAO, contributes significantly to the reduction of communication problems and in such a way ensures safety. The author concludes that at the same time it is necessary for aviation personnel to master plain language for understanding context of communication, to minimize uncertainty and improve understanding between the controller and pilot.
В світі, що глобалізується та в умовах стрімкого розвитку науково-технічного прогресу авіаційна галузь набирає все більшої важливості і тому потребує глибокого розуміння механізмів набуття навичок іншомовного спілкування, разом з базовими характеристиками англійської мови та особливостей її функціонування. В статті показано, що неангломовний авіа персонал відчуває певні комунікативні труднощі під час виникнення несподіваних професійних ситуацій. Автор порушує питання необхідності високого рівня володіння мовою (відповідно до стандартів ІКАО) для запобігання таких проблем та забезпечення безпеки польотів. Для цієї ж мети мінімізації комунікативних проблем та підвищення безпеки польотів разом з авіаційною мовою та фразеологією радіообміну, необхідно оволодіння загальною англійською мовою.
В современном глобализующемся мире и в условиях стремительного развития научно-технического прогресса, авиационная промышленность приобретает важное значение для человечества и потому требует глубокого понимания механизмов приобретения навыков иноязычного общения вместе с базовими характеристиками английского языка и особенностей его функционирования. В статье показано, що не англоязычный авиаперсонал испытывает определенные комуникативные трудности во время нестандартных ситуаций. Автор затрагивает вопрос о необходимости высокого уровня владения английским языком (в соответствии с требованиями ИКАО) для недопущения таких проблем и обеспечения безопасности полетов. С этой же целью минимизации комуникативных проблем и повышения безопасности полетов необходимо приобретение знаний общего английского вместе с авиационным английским и фразеологией радиообмена. Англоязычный персонал должен учиться вести комуникацию с не англоязычным персоналом для повышения безопасности полетов.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24370
Appears in Collections:Наукові статті кафедри авіаційної англійскої мови

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Пазюра Н.В._10 2016.docстаття74.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.