Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24865
Title: Практична граматика англійської мови: навчальний посібник
Other Titles: Практическая грамматика английского языка: учебное пособие
Authors: Акмалдінова, Олександра Миколаївна
Акмалдинова, Александра Николаевна
Будко, Людмила Василівна
Будко, Людмила Васильевна
Фатєєва, Світлана Павлівна
Фатеева, Светлана Павловна
Keywords: видо-часові форми дієслова
видо-временные формы глагола
Issue Date: 12-Oct-2016
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Практична граматика англійської мови : навч. посібник / О. М. Акмалдінова, Л. В. Будко, С. П. Фатєєва. – 5-е вид., стер. – К. : НАУ, 2016. – 148 с.
Abstract: Посібник містить довідник з граматики англійської мови у таблицях і комплекс вправ для закріплення основних граматичних явищ. Для абітурієнтів, учнів середніх шкіл, студентів немовних вузів та всіх тих, хто бажає поглибити знання англійської мови.
Пособие содержит справочник по грамматике английского языка в таблицах и комплекс упражнений для закрепления основных грамматических явлений. Для абитуриентов, учащихся средних школ, студентов не языковых вузов и всех тех, кто желает углубить знания английского языка.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24865
ISBN: 978-966-598-573-0
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри базових і спеціальних дисциплін

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Практична граматика англійської мови.pdfЗміст посібника4.05 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.