Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/33217
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKharchenko, Volodymyr-
dc.contributor.authorNakhaba, Alexandr-
dc.contributor.authorХарченко, В.П.-
dc.contributor.authorНахаба, О.О.-
dc.contributor.authorХарченко, В.П.-
dc.contributor.authorНахаба, А.А.-
dc.contributor.authorХарченко, Володимир Петровичuk_UA
dc.date.accessioned2018-04-03T08:24:27Z-
dc.date.available2018-04-03T08:24:27Z-
dc.date.issued2017-09-
dc.identifier.otherDOI: 10.18372/2306-1472.72.11976-
dc.identifier.urihttp://er.nau.edu.ua/handle/NAU/33217-
dc.description.abstractPurpose: This article presents a mathematical model and a new way of unified information processing. Methods: Three-dimensional associative-logical synthesis. Results: Obtained a new experimental data. Discussion: The present invention can be used in the following directions: 1) in epistemology, the basis for a more effective and purposeful scientific search in all branches of science; 2) in psychology and pedagogy - the basis for a more effective and universal thinking of man in almost all sections of science; 3) in electronics and computer science - the basis for the creation of artificial intelligence systems and high-quality systems for speech and images recognition, provided that are created the chips in which the storage elements are interconnected in three dimensions; 4) in the aerospace and robotics sectors - the possibility of developing a new, more advanced autopilot systems, capable of working according to the principles of the neural network of biological objects.uk_UA
dc.description.abstractМета: У цій статті представлено математичну модель і новий спосіб уніфікованої обробки інформації, відображеної у вигляді тривимірної асоціативно-логічної структури. Методи дослідження: Тривимірний асоціативно-логічний синтез. Результати: Отримані нові експериментальні данні. Обговорення: Цей винахід належить до нейроелектроніки та нейрокібернетики й може бути використаним у таких напрямах: 1) у гносеології - основа для ефективнішого та більш цілеспрямованого наукового пошуку практично в усіх розділах науки; 2) у психології та педагогіці - основа для більш ефективного та універсального мислення людини практично в усіх розділах науки, незалежно від спеціальності та професії цієї людини, що робить таке рідкісне явище, як геніальність легко доступним кожному; 3) в електроніці та інформатиці - основа для створення систем штучного інтелекту та якісних систем розпізнавання мовлення та образів, при умові створення мікросхем у котрих запам'ятовуючі елементи зв'язані між собою у трьох вимірах; 4) у авіа-космічній та робототехнічній галузях - можливість розробки нових більш досконалих систем автопілотування, здатних працювати за принципами нейромереж біооб’єктів.uk_UA
dc.description.abstractЦель: В данной статье представлена математическая модель и новый способ унифицированной обработки информации, представленной в виде трехмерной ассоциативно-логической структуры. Методы исследования: Трехмерный ассоциативно-логический синтез. Результаты: Получены новые экспериментальные данные. Обсуждение: Данное изобретение относится к нейроелектронике и нейрокибернетике и может быть использовано в следующих направлениях: 1) в гносеологии - основа для более эффективного и целенаправленного научного поиска практически во всех разделах науки; 2) в психологии и педагогике - основа для более эффективного и универсального мышления человека практически во всех разделах науки, независимо от специальности и профессии этого человека, что делает такое редкое явление, как гениальность легко доступным каждому; 3) в электронике и информатике - основа для создания систем искусственного интеллекта и качественных систем распознавания речи и образов, при условии создания микросхем в которых запоминающие элементы связаны между собой в трех измерениях; 4) в авиа-космической и робототехнических отраслях - возможность разработки новых более совершенных систем автопилотирования, способных работать по принципам нейросетей биологических объектов.uk_UA
dc.language.isoenuk_UA
dc.publisherВісник Національного Авіаційного Університетуuk_UA
dc.relation.ispartofseriesAEROSPACE SYSTEMS FOR MONITORING AND CONTROL;Т. 72-
dc.relation.ispartofseries;№ 3-
dc.relation.ispartofseries;С. 8-14-
dc.subjectanalysis and synthesis of informationuk_UA
dc.subjectartificial geniusuk_UA
dc.subjectgeniusuk_UA
dc.subjectneural networkuk_UA
dc.subjectаналіз та синтез інформаціїuk_UA
dc.subjectБПЛАuk_UA
dc.subjectгеніальністьuk_UA
dc.subjectнейроелектронікаuk_UA
dc.subjectанализ и синтез информацииuk_UA
dc.subjectБПЛАuk_UA
dc.subjectгениальностьuk_UA
dc.subjectискусственная гениальностьuk_UA
dc.titleA NEW METHOD OF UNIFIED PROCESSING OF THE INFORMATION, REFERRED IN THE FORM OF THE THREE-DIMENSIONAL ASSOCIATIVE-LOGICAL STRUCTURE FOR OPTIMIZATION OF THE MULTIROTOR UNMANED AVIATION SYSTEMuk_UA
dc.title.alternativeНовий спосіб уніфікованої обробки інформації, відображеної у вигляді тривимірної асоціативно-логічної структури для оптимізації мультироторної безпілотної авіаційної системиuk_UA
dc.title.alternativeНовый способ унифицированной обработки информации, представленной в виде трехмерной ассоциативно-логической структуры для оптимизации мультироторной беспилотной авиационной системыuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.subject.udc612.82:167:168:658.012.011.56:061.14:004.822-
Appears in Collections:Наукові роботи проректора з наукової роботи НАУ Харченка В.П.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A_NEW_METHOD_OF_UNIFIED_PROCESSING_OF_THE_INFORMAT.pdfстаття, подана у видавництво240.96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.