Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/33217
Название: A NEW METHOD OF UNIFIED PROCESSING OF THE INFORMATION, REFERRED IN THE FORM OF THE THREE-DIMENSIONAL ASSOCIATIVE-LOGICAL STRUCTURE FOR OPTIMIZATION OF THE MULTIROTOR UNMANED AVIATION SYSTEM
Другие названия: Новий спосіб уніфікованої обробки інформації, відображеної у вигляді тривимірної асоціативно-логічної структури для оптимізації мультироторної безпілотної авіаційної системи
Новый способ унифицированной обработки информации, представленной в виде трехмерной ассоциативно-логической структуры для оптимизации мультироторной беспилотной авиационной системы
Авторы: Kharchenko, Volodymyr
Nakhaba, Alexandr
Харченко, В.П.
Нахаба, О.О.
Харченко, В.П.
Нахаба, А.А.
Харченко, Володимир Петрович
Ключевые слова: analysis and synthesis of information
artificial genius
genius
neural network
аналіз та синтез інформації
БПЛА
геніальність
нейроелектроніка
анализ и синтез информации
БПЛА
гениальность
искусственная гениальность
Дата публикации: сен-2017
Издательство: Вісник Національного Авіаційного Університету
Серия/номер: AEROSPACE SYSTEMS FOR MONITORING AND CONTROL;Т. 72
;№ 3
;С. 8-14
Краткий осмотр (реферат): Purpose: This article presents a mathematical model and a new way of unified information processing. Methods: Three-dimensional associative-logical synthesis. Results: Obtained a new experimental data. Discussion: The present invention can be used in the following directions: 1) in epistemology, the basis for a more effective and purposeful scientific search in all branches of science; 2) in psychology and pedagogy - the basis for a more effective and universal thinking of man in almost all sections of science; 3) in electronics and computer science - the basis for the creation of artificial intelligence systems and high-quality systems for speech and images recognition, provided that are created the chips in which the storage elements are interconnected in three dimensions; 4) in the aerospace and robotics sectors - the possibility of developing a new, more advanced autopilot systems, capable of working according to the principles of the neural network of biological objects.
Мета: У цій статті представлено математичну модель і новий спосіб уніфікованої обробки інформації, відображеної у вигляді тривимірної асоціативно-логічної структури. Методи дослідження: Тривимірний асоціативно-логічний синтез. Результати: Отримані нові експериментальні данні. Обговорення: Цей винахід належить до нейроелектроніки та нейрокібернетики й може бути використаним у таких напрямах: 1) у гносеології - основа для ефективнішого та більш цілеспрямованого наукового пошуку практично в усіх розділах науки; 2) у психології та педагогіці - основа для більш ефективного та універсального мислення людини практично в усіх розділах науки, незалежно від спеціальності та професії цієї людини, що робить таке рідкісне явище, як геніальність легко доступним кожному; 3) в електроніці та інформатиці - основа для створення систем штучного інтелекту та якісних систем розпізнавання мовлення та образів, при умові створення мікросхем у котрих запам'ятовуючі елементи зв'язані між собою у трьох вимірах; 4) у авіа-космічній та робототехнічній галузях - можливість розробки нових більш досконалих систем автопілотування, здатних працювати за принципами нейромереж біооб’єктів.
Цель: В данной статье представлена математическая модель и новый способ унифицированной обработки информации, представленной в виде трехмерной ассоциативно-логической структуры. Методы исследования: Трехмерный ассоциативно-логический синтез. Результаты: Получены новые экспериментальные данные. Обсуждение: Данное изобретение относится к нейроелектронике и нейрокибернетике и может быть использовано в следующих направлениях: 1) в гносеологии - основа для более эффективного и целенаправленного научного поиска практически во всех разделах науки; 2) в психологии и педагогике - основа для более эффективного и универсального мышления человека практически во всех разделах науки, независимо от специальности и профессии этого человека, что делает такое редкое явление, как гениальность легко доступным каждому; 3) в электронике и информатике - основа для создания систем искусственного интеллекта и качественных систем распознавания речи и образов, при условии создания микросхем в которых запоминающие элементы связаны между собой в трех измерениях; 4) в авиа-космической и робототехнических отраслях - возможность разработки новых более совершенных систем автопилотирования, способных работать по принципам нейросетей биологических объектов.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/33217
Располагается в коллекциях:Наукові роботи проректора з наукової роботи НАУ Харченка В.П.

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
A_NEW_METHOD_OF_UNIFIED_PROCESSING_OF_THE_INFORMAT.pdfстаття, подана у видавництво240.96 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.