Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/34026
Title: Досвід реформування системи освіти в Чехії.
Other Titles: Опыт реформирования системы образования в Чехии.
Experience in reforming the education system in the Czech Republic.
Authors: Муранова, Наталія Петрівна
Муранова, Наталия Петровна
Muranova, Nataliya
Поліщук, Оксана Володимирівна
Полищук, Оксана Владимировна
Polishchuk, Oksana
Keywords: Неперервна освіта, рівні освіти, базова освіта, середня освіта, вища освіта, освіта протягом життя, Чехія, Європейська система кваліфікацій.
Непрерывное образование, уровни образования, базовое образование, среднее образование, высшее образование, образование в течение жизни, Чехия, Европейская система квалификаций.
Continuous education, education levels, basic education, secondary education, higher education, lifelong education, the Czech Republic, European System of qualifications.
Issue Date: 2-Feb-2018
Publisher: Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
Citation: Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній навчальний заклад – доуніверситетська підготовка – вищий навчальний заклад : зб. наук. праць матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 27 квітня 2017 р., м. Київ, Національний авіаційний університет / наук. ред. Н. П. Муранова. – К : – НАУ, 2018. – С. 195–198
Abstract: У статті розглядається досвід реформування національної освітньої системи Чехії. Грамотне використання іноземного досвіду в системі освіти дасть можливість адаптуватись до динамічних потреб ринку праці та спрямує освітній процес України відповідно до сучасних вимог суспільства.
В статье рассматривается опыт реформирования национальной образовательной системы Чехии. Грамотное использование зарубежного опыта в системе образования даст возможность адаптироваться к динамичным потребностям рынка труда и направит образовательный процесс Украины в соответствии с современными требованиями общества.
The article deals with the experience of national educational system reformation in the Czech Republic. Correct use of the foreign experience in the education system will make it possible to adapt to the dynamic necessities of the labour market and direct Ukraine`s educational process according to the present requirements of society.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/34026
Appears in Collections:Матеріали конференцій (семінарів), тези доповідей кафедри базових і спеціальних дисциплін

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Муранова Н. П. Досвід реформування системи освіти в Чехії.pdfОсновна стаття7.46 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.