Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37314
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorРазумова, Катерина Миколаївна-
dc.contributor.authorРазумова, Екатерина Николаевна-
dc.contributor.authorRazumova, Kateryna Mykolaivna-
dc.date.accessioned2018-12-17T13:24:31Z-
dc.date.available2018-12-17T13:24:31Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationПроблеми економіки транспорту: зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2016. – Вип. 11. – С. 20-25.uk_UA
dc.identifier.issn2309-82IX-
dc.identifier.urihttp://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37314-
dc.description.abstractУзагальнюючи найбільш відомі розробки різних наукових шкіл, можна стверджувати, що поняття менеджмент пасажирських перевезень на залізнично- му транспорті містить п’ять складових, а саме: це сукупність цілей, принципів, функцій, методів і форм управління ними в умовах розвитку транспортного ринку і конкуренції. Визначеню та удосконаленню цих цілей присвячена дана стаття.uk_UA
dc.description.abstractОбобщая наиболее известные разработки различных научных школ, можно утверждать, что понятие менеджмент пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте содержит пять составляющих, а именно это совокупность целей, принципов, функций, методов и форм управления ими в условиях развития транс- портного рынка и конкуренции. Определению и совершенствованию этих целей посвящена данная статья.uk_UA
dc.description.abstractAfter studying the works of different scientific schools we can claim that the concept management of passenger traffic on railway transport contains five components. There are purposes, principles, functions, methods and the forms of government them in the conditions of development of the transport market and the competition. This article is devoted to definition and improvement of these purposes.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherДніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка в. Лазарянаuk_UA
dc.subjectефективністьuk_UA
dc.subjectконкуренціяuk_UA
dc.subjectтранспортuk_UA
dc.subjectпасажирські перевезенняuk_UA
dc.subjectменеджментuk_UA
dc.subjectэффективностьuk_UA
dc.subjectконкуренцияuk_UA
dc.subjectтранспортuk_UA
dc.subjectпассажирские перевозкиuk_UA
dc.subjectmanagementuk_UA
dc.subjectefficiencyuk_UA
dc.subjectcompetitionuk_UA
dc.subjecttransportationuk_UA
dc.subjectpassenger transportationuk_UA
dc.titleЕволюція наукових знань про менеджмент економічних проблем пасажирських перевезеньuk_UA
dc.title.alternativeЭволюция научных знаний о менеджменте экономических проблем пассажирских перевозокuk_UA
dc.title.alternativeSystem analysis of determination of optimum level of tariffsuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.specialityМенеджментuk_UA
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств
Наукові статті співробітників кафедри організації авіаційних робіт та послуг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Проблеми економіки транспорту СТОР.20-25;-pages-20-25.pdfСтаття, подана у видавництво1.05 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.