Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37314
Title: Еволюція наукових знань про менеджмент економічних проблем пасажирських перевезень
Other Titles: Эволюция научных знаний о менеджменте экономических проблем пассажирских перевозок
System analysis of determination of optimum level of tariffs
Authors: Разумова, Катерина Миколаївна
Разумова, Екатерина Николаевна
Razumova, Kateryna Mykolaivna
Keywords: ефективність
конкуренція
транспорт
пасажирські перевезення
менеджмент
эффективность
конкуренция
транспорт
пассажирские перевозки
management
efficiency
competition
transportation
passenger transportation
Issue Date: 2016
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка в. Лазаряна
Citation: Проблеми економіки транспорту: зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2016. – Вип. 11. – С. 20-25.
Abstract: Узагальнюючи найбільш відомі розробки різних наукових шкіл, можна стверджувати, що поняття менеджмент пасажирських перевезень на залізнично- му транспорті містить п’ять складових, а саме: це сукупність цілей, принципів, функцій, методів і форм управління ними в умовах розвитку транспортного ринку і конкуренції. Визначеню та удосконаленню цих цілей присвячена дана стаття.
Обобщая наиболее известные разработки различных научных школ, можно утверждать, что понятие менеджмент пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте содержит пять составляющих, а именно это совокупность целей, принципов, функций, методов и форм управления ими в условиях развития транс- портного рынка и конкуренции. Определению и совершенствованию этих целей посвящена данная статья.
After studying the works of different scientific schools we can claim that the concept management of passenger traffic on railway transport contains five components. There are purposes, principles, functions, methods and the forms of government them in the conditions of development of the transport market and the competition. This article is devoted to definition and improvement of these purposes.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37314
ISSN: 2309-82IX
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств
Наукові статті співробітників кафедри організації авіаційних робіт та послуг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Проблеми економіки транспорту СТОР.20-25;-pages-20-25.pdfСтаття, подана у видавництво1.05 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.