Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39078
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни «Міжнародний бізнес»
Other Titles: Educational and methodical complex of discipline "International business"
Учебно-методический комплекс дисциплины «Международный бизнес»
Authors: Прищепа, Наталія Петрівна
Pryshchepa, Natalia
Прищепа, Наталья Петровна
Кириленко, Оксана Миколаївна
Kyrylenko, Oksana
Кириленко, Оксана Николаевна
Новак, Валентина Олексіївна
Novak, Valentyna
Новак, Валентина Алексеевна
Keywords: міжнародний бізнес
бізнес
іноземні інвестиції
організаційно-правові форми
Issue Date: 2018
Publisher: Національний Авіаційний Університет
Series/Report no.: Індекс;НБ-6-073/16-2.3.5
Індекс;НБ-6-073/16-2.2.5
Abstract: Навчальна дисципліна «Міжнародний бізнес» розроблена на основі “Методичних вказівок до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисциплін», введених в дію розпорядженням від 16.06.2015р. №37/роз.
Учебная дисциплина «Международный бизнес» разработана на основе "Методических указаний к разработке и оформлению учебной и рабочей учебной программы дисциплин», введенных в действие распоряжением от 16.06.2015р. №37 / роз.
The educational discipline "International Business" is developed on the basis of "Methodical instructions for the development and execution of training and work syllabus of disciplines", put into effect by the order dated 16/06/2015. №37 / roses.
Description: Метою викладання навчальної дисципліни є формування у майбутніх фахівців компетентності щодо об’єктивних закономірностей, механізму та особливостей міжнародного бізнесу на сучасному етапі розвитку світової цивілізації, а також набуття ними навичок і вмінь дослідження стану міжнародного бізнесу.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39078
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_МБ_НП.docx.pdfНавчальна програма з навчальної дисципліни «Міжнародний бізнес»296.93 kBAdobe PDFView/Open
02_ МБ _РНП_С.pdfРобоча навчальна програма з навчальної дисципліни «Міжнародний бізнес»(стаціонар)501.92 kBAdobe PDFView/Open
03_ МБ _РНП_З.pdfРобоча навчальна програма з навчальної дисципліни «Міжнародний бізнес»(заочна форма навчання)800.22 kBAdobe PDFView/Open
04_ МБ _КТП.pdfКалендарно-тематичний план вивчення навчальної дисципліни «Міжнародний бізнес»389.97 kBAdobe PDFView/Open
06_ МБ _МР_ПЗ.pdfМетодичні рекомендації для підготовки студента до практичних (лабораторних) занять з навчальної дисципліни «Міжнародний бізнес»761.22 kBAdobe PDFView/Open
09_МБ_МР_КР(КП).pdfМетодичні вказівки щодо порядку оформлення, виконання та захисту курсових робіт студентами спеціальності 073 «Менеджмент»507.41 kBAdobe PDFView/Open
07_ МБ _МР_КРз.pdfМетодичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Міжнародний бізнес»231.5 kBAdobe PDFView/Open
10_МБ_МР_СРС.pdfМетодичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів з дисципліни "Міжнародний бізнес" 360.84 kBAdobe PDFView/Open
титульний лист (Міжнародний бізнес).doc367 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.