Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43278
Title: Особливості білінгвального професійно-орієнтованого навчання іноземної мови у технічних університетах
Authors: Пришупа, Юлія Юріївна
Keywords: професійна освіта
іноземна мова
політкультурний простір
білінгвальне спілкування
технічний університет
білінгвальність
Issue Date: Apr-2020
Publisher: Талком, Київ
Citation: Пришупа Ю.Ю. Особливості білінгвального професійно-орієнтованого навчання іноземної мови у технічних університетах // Національна ідентичність в мові і культурі: збірник наукових праць / за заг.ред. О.Г. Шостак. – К.: Талком, 2020. – С.264-266
Abstract: Нова парадигма вищої професійної освіти України, формується в ідеї постійного оновлення й саморозвитку. В умовах глобалізації та розширення полікультурного світового простору, коли людство все більше інтегрується в єдину цілісність, постійно стикаючись з необхідністю культурного зростання, при вирішенні проблем сучасності, формування професійно-орієнтованої білінгвальності майбутнього фахівця вбачається нам актуальним і своєчасним. Особливість державних стандартів освіти нового покоління – це реалізація ідей при переході на рівневу систему навчання, при якому акцент переміщується з викладача і змісту дисципліни на студента і очікувані результати освіти. Трансформація цілей навчання в технічному університеті від змісту дисципліни (того, чому викладач повинен вчити) до результатів (що буде знати, розуміти чи демонструвати студент після закінчення освітнього процесу) передбачає наявність ретельно прописаних результатів освіти і відкритої системи оцінки якості навчання. При цьому зміщення акценту з утримання на результат вносить зміни і в організацію самого освітнього процесу. Прагнення України до інтеграції у світовий та європейський культурно-освітній простір ставить перед системою вищої професійної освіти завдання підготовки студентів до багатомовності, забезпечуючи при цьому ще і високу професійну компетентність. Володіння як мінімум однією іноземною мовою і високий професіоналізм визначають сьогодні як особисту, так і професійну кар'єру випускника технічного університету.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43278
ISBN: 978-617-7832-35-4
Appears in Collections:Національна ідентичність в мові і культурі. XIII Міжнародна конференція

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Пришупа.pdf154.52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.