Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45777
Title: Структурні та електрооптичні властивості електрохромних рідкокристалічних композитів
Authors: Бордюг, Ганна Борисівна
Поліщук, Аркадій Петрович
Keywords: віологени
електрохромізм
ліотропні рідкі кристали
структурний аналіз
Issue Date: 2012
Publisher: Національний Авіаційний Університет
Citation: Вісник НАУ. 2012. № 4 с. 80-83
Abstract: Наведено результати структурних та електрооптичних досліджень новостворених композитів на основі ліотропних рідких кристалів каприлату калію та віологенів. Визначено наявність у дослі-джуваних зразках смектичного впорядкування. Описано його основні параметри. Показано, що електрохромні властивості віологенів зберігаються і при розчиненні в рідкокристалічній матриці, що проявляється в забарвленні зразків під дією зовнішнього електричного поля і підтверджується оптичними спектрами поглинання. Проаналізовано процеси, які проходять у композитах ліотропні рідкі кристали – віологен у разі прикладання електричного поля.
Приведены результаты структурных и электрооптических исследований новых композитов на основе лиотропных жидких кристаллов каприлата калия и виологенов. Определено наличие в исследуемых образцах смектической структуры. Описаны ее основные параметры. Показано, что электрохромные свойства виологенов сохраняются и при растворении в жидкокристаллической матрице, проявляется в окраске образцов под действием внешнего электрического поля и подтверждается оптическими спектрами поглощения. Проанализированы процессы, которые проходят в композитах лиотропные жидкие кристаллы - виологен в случае приложения электрического поля.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45777
ISSN: 1813-1166
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри загальної та прикладної фізики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Бордюг Структурні та електрооптичні властивості електрохромних рідкокристалічних композитів.pdfСтруктурні та електрооптичні властивості електрохромних рідкокристалічних композитів156.45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.