Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47010
Title: Індустрія 4.0. Поняття технології, досвід впровадження
Authors: Ярмоленко, Ростислав Сергійович
Keywords: дипломна робота
економіка
підприємство
індустрія 4.0
аналіз
інформація
технології
Issue Date: Dec-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Ярмоленко Р. С. Індустрія 4.0. Поняття технології, досвід впровадження: кваліф. робота випускника освітн. рівня бакалавр: спец. 051 – Економіка / Р. С. Ярмоленко; НАУ. – Київ, 2020. – 91 с.
Abstract: Світ змінюється прискореними темпами і важко уявити яким він буде через сто років у майбутньому. Вже зараз ми користуємося такими досягненнями людства, про які ще півстоліття тому годі було й мріяти. В більшості ці досягнення пов'язані із інформаційно-комунікаційними засобами та технологіями, які стали на сьогодні однією із найбільш потужних рушійних сил у світовій економіці. Вони змінили та продовжують змінювати майже все як у звичайному житті людини, так і у бізнесі. Насамперед зміни торкнулися процесів генерування, передачі, зберігання, управління та аналізу інформації. Найбільш значимою концепцією розвитку економіки та суспільства на сьогодні є "Індустрія 4.0". Характерні риси Індустрії 4.0 - це повністю автоматизовані виробництва, на яких керівництво всіма процесами здійснюється в режимі реального часу і з урахуванням мінливих зовнішніх умов. Кіберфізичні системи створюють віртуальні копії об'єктів фізичного світу, контролюють фізичні процеси і приймають децентралізовані рішення. Вони здатні об'єднуватися в одну мережу, взаємодіяти в режимі реального часу, самоналагоджуватися і самонавчатися. Важливу роль відіграють інтернеттехнології, що забезпечують комунікації між персоналом та машинами. Підприємства виробляють продукцію відповідно до вимог індивідуального замовника, оптимізуючи собівартість виробництва.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ". Керівник проекту:, к. е. н. Густера Олег Михайлович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47010
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти магістерського рівня

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФЕБА_2020_051_ЯрмоленкоРС.pdfМагістерська робота3.31 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.